×

Raspored sati

Prelaskom na on-line nastavu od 01.12.2020. promjenio se samo raspored za 1. god. preddiplomskog studija šumarstva i 1. god. preddiplomskog studija urbanog đumarstva. Ostali rasporedi šumarskog odsjeka nisu mijenjani. Predmetni nastavnici mogu u dogovoru sa studentima, ako ne žele raditi u grupama formirati samo jednu grupu za nastavu.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije