YouTube
Instagram
Facebook
×

Doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija

Akademski naziv po završetku studija: Doktor znanosti iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja Šumarstvo ili znanstvenog polja Drvna tehnologija.


Saznaj više o upisnom postupku: Doktorski studij Šumarstva i drvne tehnologije


Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2014./2015. ustrojava i izvodi novi poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija kojim osposobljava doktorande za znanstvenoistraživački rad iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Šumarstvo i znanstveno polje Drvna tehnologija.

Studij se sastoji od nastave i znanstvenoistraživačkog rada. Maksimalno opterećenje u nastavi ne prelazi 20 % ukupnog opterećenja studija izraženog u ECTS bodovima.

Studij je ustrojen tako da se u prvom semestru svim metodoloških predmeta (prva bodovna skupina), a u drugom i trećem semestru student bira izborni modul i izborne predmete (druga bodovna skupina) u dogovoru s mentorom, prema znanstvenoj aktivnosti i polju znanstvenih istraživanja. Tijekom studija studenti moraju dokazati i znanstvenu aktivnost koja se boduje prema definiranim kriterijima (treća bodovna skupina).


Tijekom studija polaznici u izravnoj nastavi trebaju skupiti 36 ECTS bodova iz prve i druge bodovne skupine (obvezni predmeti, izborni modul i izborni predmeti) i 144 ECTS boda iz treće bodovne skupine (znanstveni radovi, znanstvena aktivnost i izrada doktorskog rada). Studenti umjesto izbornih predmeta iz predloženog studijskog programa mogu upisivati i predmete s drugih doktorskih studija.

Cjelokupan program doktorskoga studija provodi se u obliku predavanja, vježbi, provedbe istraživanja, pisanja seminarskih radova, objave znanstvenih i stručnih radova.


Nastava se održava u blokovima po pojedinim predmetima, nakon čega student ima mogućnost polaganja ispita. U slučaju broja polaznika manjeg od pet, predavanja se održavaju putem konzultacija, a praktični se dio održava u grupama prema broju polaznika.

U slučaju potrebe cjelokupni program doktorskog studija može se izvoditi na engleskom jeziku.

Studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, a njime se stječe 180 ECTS bodova.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije