×

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima dugu tradiciju u poslijediplomskom obrazovanju koja se najprije očituje u stjecanju doktorata, a u kasnijem razdoblju u uspostavi magistarskih znanstvenih i specijalističkih programa.

Prvi doktorat iz područja šumarstva obranjen je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu 4. lipnja 1923. godine. Do tada su šumarski doktorati stjecani na Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz koji je od 1898. do 1919. bila prislonjena Šumarska akademija, ili na nekom od inozemnih sveučilišta. Na osamostaljenom Šumarskom fakultetu od 1960. usustavljen je poslijediplomski studij za šumarstvo i drvnu tehnologiju, za stjecanje zvanja doktora znanosti, magistra znanosti i magistra specijalista. 


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2014./2015. ustrojava i izvodi novi poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija kojim osposobljava doktorande za znanstvenoistraživački rad iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Šumarstvo i znanstveno polje Drvna tehnologija.


Studij se sastoji od nastave i znanstvenoistraživačkog rada. Maksimalno opterećenje u nastavi ne prelazi 20 % ukupnog opterećenja studija izraženog u ECTS bodovima.


Studij je ustrojen tako da se u prvom semestru svim polaznicima omogućuje stjecanje znanja iz obveznih metodoloških predmeta (prva bodovna skupina), a u drugom i trećem semestru student bira izborni modul i izborne predmete (druga bodovna skupina) u dogovoru s mentorom, prema znanstvenoj aktivnosti i polju znanstvenih istraživanja.


Tijekom studija studenti moraju dokazati i znanstvenu aktivnost koja se boduje prema definiranim kriterijima (treća bodovna skupina). Tijekom studija polaznici u izravnoj nastavi trebaju skupiti 36 ECTS bodova iz prve i druge bodovne skupine (obvezni predmeti, izborni modul i izborni predmeti) i 144 ECTS boda iz treće bodovne skupine (znanstveni radovi, znanstvena aktivnost i izrada doktorskog rada). Studenti umjesto izbornih predmeta iz predloženog studijskog programa mogu upisivati i predmete s drugih doktorskih studija.Cjelokupan program doktorskoga studija provodi se u obliku predavanja, vježbi, provedbe istraživanja, pisanja seminarskih radova, objave znanstvenih i stručnih radova.

Nastava se održava u blokovima po pojedinim predmetima, nakon čega student ima mogućnost polaganja ispita. U slučaju broja polaznika manjeg od pet, predavanja se održavaju putem konzultacija, a praktični se dio održava u grupama prema broju polaznika.


U slučaju potrebe cjelokupni program doktorskog studija može se izvoditi na engleskom jeziku. Studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, a njime se stječe 180 ECTS bodova.


Akademski naziv po završetku studija: Doktor znanosti iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja Šumarstvo ili znanstvenog polja Drvna tehnologija.
 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije