YouTube
Instagram
Facebook
×

Sveučilišni doktorski studij

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ima dugu tradiciju u poslijediplomskom obrazovanju koja se najprije očituje u stjecanju doktorata, a u kasnijem razdoblju u uspostavi magistarskih znanstvenih i specijalističkih programa.


Prvi doktorat iz područja šumarstva obranjen je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu 4. lipnja 1923. godine. Do tada su šumarski doktorati stjecani na Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz koji je od 1898. do 1919. bila prislonjena Šumarska akademija, ili na nekom od inozemnih sveučilišta. Na osamostaljenom Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije od 1960. usustavljen je poslijediplomski studij za šumarstvo i drvnu tehnologiju, za stjecanje zvanja doktora znanosti, magistra znanosti i magistra specijalista. 


Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2014./2015. ustrojava i izvodi novi poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija kojim osposobljava doktorande za znanstvenoistraživački rad iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Šumarstvo i znanstveno polje Drvna tehnologija.


Studij se sastoji od nastave i znanstvenoistraživačkog rada. Maksimalno opterećenje u nastavi ne prelazi 20 % ukupnog opterećenja studija izraženog u ECTS bodovima.


Studij je ustrojen tako da se u prvom semestru svim polaznicima omogućuje stjecanje znanja iz obveznih metodoloških predmeta (prva bodovna skupina), a u drugom i trećem semestru student bira izborni modul i izborne predmete (druga bodovna skupina) u dogovoru s mentorom, prema znanstvenoj aktivnosti i polju znanstvenih istraživanja.


Tijekom studija studenti moraju dokazati i znanstvenu aktivnost koja se boduje prema definiranim kriterijima (treća bodovna skupina). Tijekom studija polaznici u izravnoj nastavi trebaju skupiti 36 ECTS bodova iz prve i druge bodovne skupine (obvezni predmeti, izborni modul i izborni predmeti) i 144 ECTS boda iz treće bodovne skupine (znanstveni radovi, znanstvena aktivnost i izrada doktorskog rada). Studenti umjesto izbornih predmeta iz predloženog studijskog programa mogu upisivati i predmete s drugih doktorskih studija.Cjelokupan program doktorskoga studija provodi se u obliku predavanja, vježbi, provedbe istraživanja, pisanja seminarskih radova, objave znanstvenih i stručnih radova.

Nastava se održava u blokovima po pojedinim predmetima, nakon čega student ima mogućnost polaganja ispita. U slučaju broja polaznika manjeg od pet, predavanja se održavaju putem konzultacija, a praktični se dio održava u grupama prema broju polaznika.


U slučaju potrebe cjelokupni program doktorskog studija može se izvoditi na engleskom jeziku. Studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, a njime se stječe 180 ECTS bodova.


Akademski naziv po završetku studija: Doktor znanosti iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja Šumarstvo ili znanstvenog polja Drvna tehnologija.
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije