YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o održavanju nastave na svim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za sve godine studija, u zimskom semestru akad. god. 2020/2021.


 

Poštovani studenti, nastavnici, suradnici i ostali zaposlenici Šumarskoga fakulteta,

 

Sukladno Preporukama HZJZ za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, od 31. kolovoza 2020. godine (dalje: Preporuke; u prilogu ove e-poruke), donesenim na temelju zahtjeva MZO-a RH, a u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, te na temelju zaključka Dekanskog kolegija održanog 07. rujna 2020. godine, obavještavam Vas da će se nastava na svim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, za sve godine studija, održavati kontaktno, klasičnim načinom, u prostorima Fakulteta. Pri organizaciji i provedbi nastave u zimskom semestru akad. god. 2020/2021. pridržavat ćemo se svih Preporuka HZJZ te ćemo iste prilagoditi raspoloživim infrastrukturnim kapacitetima i ljudskim potencijalima našeg Fakulteta. Uprava Fakulteta će pripremiti i detaljne upute za održavanje svih oblika nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u zimskom semestru iduće akademske godine (očekivano do 25. rujna).

Pozivam Vas da svi zajedno, odgovornim pridržavanjem Preporuka, doprinesemo kvaliteti svih oblika nastave i provjera ishoda učenja te sačuvamo i zaštitimo zdravlje sviju nas i naših najbližih.

Do kraja ljetnog semestra akad. god. 2019/2020. na snazi ostaje obvezujuća uputa nastavnicima i studentima o Održavanju provjera ishoda učenja tijekom jesenskog redovitog ispitnog roka akad. god. 2019/2020. (u prilogu ove e-poruke).

Za sva pitanja možete se obratiti prodekanima Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka te meni osobno.

S poštovanjem i uz srdačan pozdrav,

                                                                                                                                   Dekan

                                                                                                                prof. dr. sc. Tibor Pentek, v.r.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije