YouTube
Instagram
Facebook
×

Dan doktorata 2020. na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije

Dan doktorata biotehničkog područja 2020.

 


Kada?                          16. listopada 2020.

Gdje?                          Veliki amfiteatar,Sveučilište u ZagrebuFakultet šumarstva i drvne tehnologije

Tko organizira?           Agronomski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Za koga?                    studente, mentore, profesore, sve zainteresirane

 

Ciljevi:

— predstavljanje ostvarenih istraživačkih rezultata studenata doktorskih studija,

— predstavljanje istraživanja doktorskih radova koji su u tijeku,

— uvid u raznolikost znanstvenoga rada biotehničkog područja,

— razmjena iskustava između studenata doktorskih studija biotehničkog područja,

— popularizacija doktorskih studija sastavnica biotehničkog područja.

 

Organizacijski odbor Dana doktorata biotehničkog područja

prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, prof. dr. sc. Duška Ćurić, prof. dr. sc. Ante Ivanković

doc. dr. sc. Stjepan Mikac, prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić, izv. prof. dr. sc. Darko Vončina

Zoe Andrijanić, mag. ing. agr. – doktorandica Agronomskog fakulteta, Željko Jakopović, mag. ing. techn. aliment. – doktorand Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta; Domagoj Trlin, mag. ing. silv. – doktorand Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije

 

Napomena: Dan doktorata Biotehničkog područja održat će se na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu s ograničenim brojem sudionika u skladu s epidemiološkim mjerama a događanje će se moći pratiti i virtualno. Prijave za sudjelovanje na Danu doktorata poslati na e-mail rbeljo@sumfak.unizg.hr najkasnije do 12. listopada 2020. Podaci o pristupanju za sudionike „na daljinu“ bit će dostavljeni putem e-maila.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije