YouTube
Instagram
Facebook
×

Organizacija rada Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 01. 06. 2020. godine na dalje, sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji u RH – upute studentima


Poštovani kolegice i kolege studenti,

U nastavku ove poruke elektronske pošte možete pronaći osnovne upute o organizaciji rada Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije od 01. 06. 2020. godine na dalje, sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji u RH, a koje su povezane sa studentskim obavezama i aktivnostima.

Odluka o načinu provedbe svih provjera ishoda učenja tijekom ljetnog redovitog ispitnog roka (lipanj, srpanj) kao i tijekom jesenskog redovitog ispitnog roka (kolovoz, rujan), donesena je na Dekanskom kolegiju održanom 01. lipnja 2020. godine, a osim na uputama i preporukama MZO-a RH, Sveučilišta u Zagrebu i ostalih mjerodavnih institucija u RH, utemeljena je i na rezultatima ankete provedene među studentima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije od 29. do 31. svibnja 2020. godine.

 1. Organizacija rada Fakulteta od 01. 06. 2020. godine na dalje:
 1. omogućava se dolazak na Fakultet studentima svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) radi: obavljanja laboratorijskih mjerenja pri izradi završnih, diplomskih i doktorskih radova, 2. konzultacija u svezi izrade završnih, diplomskih i doktorskih radova, 3. konzultacija u svezi svih vrsta provjere ishoda učenja, 4. konzultacija u svezi provedbe studentskih istraživačkih projekata i 5. izvršavanja ostalih nastavnih obaveza uz prethodnu najavu mentoru/predmetnom nastavniku i uz odobrenje predstojnika Zavoda
 2. omogućava se dolazak na Fakultet studentima svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) zbog: 1. obavljanja poslova u fakultetskoj knjižnici (posudba ili vraćanje literature) uz prethodnu najavu i dogovor termina dolaska s voditeljicom Knjižnice i rješavanja studentskih pitanja koja nije moguće riješiti na daljinu uz prethodnu najavu i dogovor termina dolaska s voditeljicom Studentske referade.
 1. Nastavne aktivnosti na Fakultetu od 01. 06. 2020. godine na dalje:
 1. svi oblici nastave na svim razinama studija (uključivo predaja vježbi, seminarskih radova i sl.) u lipnju i srpnju mjesecu, kao i sve vrste provjere ishoda učenja (ispiti) tijekom izvanrednih ispitnih rokova, održavat će se na daljinu
 2. provjere ishoda učenja tijekom ljetnog redovitog ispitnog roka (lipanj, srpanj)   održavat će se na daljinu; nastavnici su obavezni za one studente koji to pravovremeno zatraže pisanim putem (porukom elektronske pošte najkasnije 3 dana (72 sata) prije ispitnog roka) organizirati i održati provjeru ishoda učenja kontaktnim načinom na Fakultetu pridržavajući se pri tome svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera
 3. provjere ishoda učenja tijekom jesenskog redovitog ispitnog roka (kolovoz, rujan), sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji u RH te sada dostupnim informacijama,   održavat će se kontaktnim načinom na Fakultetu uz pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera
 4. komisijski ispiti tijekom ljetnog i jesenskog redovitog ispitnog roka (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan) održavat će se uobičajenim, kontaktnim načinom na Fakultetu uz pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera
 5. obrane diplomskih radova tijekom ljetnog i jesenskog redovitog ispitnog roka (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan) održavat će se uobičajenim, kontaktnim načinom na Fakultetu uz pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera
 6. pri provedbi postupka učenja i svih vrsta provjera ishoda učenja potrebno se pridržavati Preporuka Sveučilišta u Zagrebu (prethodno dostavljenih kao prilog  poruke elektronske pošte), no s obzirom na datum kreiranja navedenog dokumenta, aktualnu epidemiološku situaciju u RH kao i napisanoga u završnom dijelu predmetnog dokumenta, preporuke navedene pod rednim brojevima 5, 6 i 13 i dalje nisu primjenjive
 7. za sva pitanja i pojašnjenja u  svezi održavanja nastave i provjere ishoda učenja na daljinu možete se obratiti predmetnim nastavnicima, voditeljima studija, prodekanima odsjeka i meni osobno, a savjete i tehničku pomoć možete zatražiti od docenta Marka Vucelje našeg administratora za e-učenje sustava Merlin.
 1. Važne napomene:
 1. svi zaposlenici i studenti su se za vrijeme rada na Fakultetu i u prostorima Fakulteta (uključivo dolazak na i odlazak s Fakulteta), u cilju zaštite zdravlja i sprječavanja širenja koronavirusa, dužni pridržavati Preporuka Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVID-19 i Preporuka HZJZ za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju COVID-19
 2. svi zaposlenici i studenti prije svakog dolaska na Fakultet trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu te se u slučaju povišene tjelesne temperature zaposlenici trebaju javiti telefonom nadređenoj osobi na Fakultetu i izabranom liječniku obiteljske medicine, a studenti prodekanu svojega odsjeka i izabranom liječniku školske medicine
 3. svi zaposlenici i studenti se pri dolasku na Fakultet i odlasku s Fakulteta trebaju obavezno javiti portirima radi mjerenja tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom i vođenja evidencije boravka svih osoba u prostorima Fakulteta (zadužuje se Portirska služba za mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom i vođenje posebne Evidencijske knjige); mjerenje temperature u paviljonu IV organizirano je od 7:00 do 9:00 sati i od 14:00 do 15:00 sati svakog radnog dana; izvan navedenog vremena zaposlenici i studenti su se prije ulaska u paviljon IV, odnosno nakon izlaska iz paviljona IV obavezni javiti portirima u novoj zgradi Fakulteta radi mjerenja tjelesne temperature i vođenja Evidencijske knjige.

S poštovanjem, uz srdačan pozdrav,

Dekan

prof. dr. sc. Tibor Pentek, v.r.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije