YouTube
Instagram
Facebook
×

Diplomski studij

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Više o upisima na Diplomske studije


Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: magistar/magistra inženjer/inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: znanje o urbanom šumarstvu, zaštiti prirode i okolišu u zemlji i svijetu, osposobljenost za izradu ekoloških studija, planiranje i gospodarenje u šumskim ekosustavima zaštićenih objekata prirode, analiza i valorizacija prostora, integrirana zaštita u zaštićenim objektima prirode, ekološki monitoring, gospodarenje i zaštita tla i voda, sanacija degradiranih staništa, gospodarenje životinjskim vrstama, osposobljenost za izradu ekoloških studija i gospodarenje u specifičnim urbanim šumskim ekosustavima, analiza i valorizacija te oblikovanje parkovnih prostora, hortikulturna dendrologija, proizvodnja ukrasnog bilja, integrirana zaštita drvenastih vrsta u urbanim područjima, planiranje i vođenje poslova šumarske struke u urbanim sredinama, izrada programa i osnova gospodarenja u zaštićenim objektima prirode i urbanim šumskim ekosustavima, pripremljenost za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij.

Usvojivši znanja i vještine kroz diplomski studij magistar inženjer urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša u potpunosti je pripremljen za individualan i timski rad iz područja urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.


Osposobljenost za poslove: najsloženiji poslovi u svim oblicima organizacija zaštićenih objekata prirode (strogi rezervati, nacionalni parkovi, posebni rezervati, parkovi prirode, spomenici prirode, značajni krajobrazi, park šume te spomenici parkovne arhitekture), državnih, županijskih i gradskih uprava uključujući savjetodavne službe i inspekcijski nadzor, osposobljenost za poslove u okviru hortikulturnih i komunalnih poduzeća, poslove stručnog suradnika i voditelja u istraživačkim, znanstvenim institucijama u području urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, poslovi stručnoga voditelja i nadzornika u zaštiti prirode i okoliša, nastave i obrazovanja u strukovnim srednjim i srodnim školama, poslovi i zadaće u publicistici i medijima vezanim za urbano šumarstvo, zaštitu prirode i okoliša.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije