×

Diplomski studij

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Više o upisima na Diplomske studije

Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: magistar/magistra inženjer/inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: znanje o urbanom šumarstvu, zaštiti prirode i okolišu u zemlji i svijetu, osposobljenost za izradu ekoloških studija, planiranje i gospodarenje u šumskim ekosustavima zaštićenih objekata prirode, analiza i valorizacija prostora, integrirana zaštita u zaštićenim objektima prirode, ekološki monitoring, gospodarenje i zaštita tla i voda, sanacija degradiranih staništa, gospodarenje životinjskim vrstama, osposobljenost za izradu ekoloških studija i gospodarenje u specifičnim urbanim šumskim ekosustavima, analiza i valorizacija te oblikovanje parkovnih prostora, hortikulturna dendrologija, proizvodnja ukrasnog bilja, integrirana zaštita drvenastih vrsta u urbanim područjima, planiranje i vođenje poslova šumarske struke u urbanim sredinama, izrada programa i osnova gospodarenja u zaštićenim objektima prirode i urbanim šumskim ekosustavima, pripremljenost za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij.

Usvojivši znanja i vještine kroz diplomski studij magistar inženjer urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša u potpunosti je pripremljen za individualan i timski rad iz područja urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.


Osposobljenost za poslove: najsloženiji poslovi u svim oblicima organizacija zaštićenih objekata prirode (strogi rezervati, nacionalni parkovi, posebni rezervati, parkovi prirode, spomenici prirode, značajni krajobrazi, park šume te spomenici parkovne arhitekture), državnih, županijskih i gradskih uprava uključujući savjetodavne službe i inspekcijski nadzor, osposobljenost za poslove u okviru hortikulturnih i komunalnih poduzeća, poslove stručnog suradnika i voditelja u istraživačkim, znanstvenim institucijama u području urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, poslovi stručnoga voditelja i nadzornika u zaštiti prirode i okoliša, nastave i obrazovanja u strukovnim srednjim i srodnim školama, poslovi i zadaće u publicistici i medijima vezanim za urbano šumarstvo, zaštitu prirode i okoliša.

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije