YouTube
Instagram
Facebook
×

Izbori za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije


 

Izbori za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije održat će se u utorak 23. ožujka i u srijedu 24. ožujka 2021. od 8:00 do 20:00 sati.

Na izborima imaju pravo birati i biti birani svi student preddiplomskih, diplomskih, poslijediplomskih, speciajlističkih i poslijediplomskog doktorskog studija.

Ostali uvjeti i postupak izbora utvrđeni su Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidacijski obrazac za izbore za Studentski zbor nalazi se ovdje

 

„Kandidacijski obrazac i dodatnu dokumentaciju potrebno je dostaviti Izbornom povjerenstvu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predajomu Studentsku referadu Fakulteta, Svetošimunska cesta 25, 10002 Zagreb, zaključno s 12. ožujka 2021. do 15:00 sati, odnosno poslati preporučenom poštom zaključno s 12. ožujka 2021. do 23:59sati.

 

Napomena:

Svaki se student osobno može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta ili studentski zbor sastavnice. Kandidature koje nisu u skladu a člankom 14. stavkom 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) će biti odbačene.   

Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili koji drugi put ponavlja godinu tijekom studija koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te u ostalim slučajevima predviđenim statutom studentskog zbora (članak 14. stavak 3. Pravilnika o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu).

Izborno povjerenstvo će najkasnije 8 dana prije održavanja izbora provjeriti valjanost kandidatura te valjane (potvrđene) kandidature objaviti na internetskoj stranici Fakulteta i dostaviti ih Sveučilištu.“

 

Sva dokumentacija u svezi Studentskih izbora 2020/2021. bit će objavljena na web stranici Sveučilišta u Zagrebu putem linka:

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/studentske-organizacije/studentski-izbori-20202021/

 

LISTA PRIHVAĆENIH KADIDATURA za Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Popis neprihvaćenih kandidatura za Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Konačni rezultati izbora za Studentski zbor Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije