YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Zavod za procesne tehnike

IV. paviljon, 1. kat


Fax: +385 1 235 2532


Znanstvena djelatnost i projekti

Znanstveno-istraživački rad Zavoda fokusiran je na istraživanje utjecajnih parametara mehaničke obrade drva na jedinične otpore obrade, potrošnju energije, kvalitetu obrađene površine i trajnost alata za obradu drva. U Zavodu se provode i intenzivna istraživanja mogućnosti korištenja šumske biomase i drvnog ostatka u proizvodnji bioenergije. Provedeno je i niz istraživanja u području primjene matematičko-statističkih modela u predviđanju važnih makroekonomskih varijabli vezanih uz tržište drvnih proizvoda te interdisciplinarna istraživanja problematike zaštite radnog i općeg drvnoindustrijskog i šumarskog okoliša ponajprije od buke, vibracija i drvne prašine, kao i istraživanje zdravstvenih učinaka profesionalne izloženosti radnika u drvnoj industriji i šumarstvu. 

 

Znanstveni projekti

 • Smanjenje emisije buke kružnih pila, 1998. – 2001., Ružica Beljo Lučić, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • Lateralna stabilnost lista kružne pile, 1997. – 2002., Vlado Goglia, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Visokoprilagodljiva modulna linija za proizvodnju peleta (TP-01/0068-02), 2002., Stjepan Risović, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • Izloženost radnika buci i vibracijama, 2002. – 2007., Vlado Goglia, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Matematički modeli za optimalno odlučivanje u šumarstvu i obradi drva , 2002. – 2006., Ksenija Šegotić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Stroj za cijepanje ogrjevnoga drva za domaćinstva (TP-02/0068-01), 2003., Stjepan Risović, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • Prototip svestranog prenosivog hladionika za poljoprivredna gospodarstva (TP-03/0068-01), 2004., Stjepan Risović, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 • Razvoj, izrada prototipa i ispitivanje opreme za efikasno raspiljivanje tanke oblovine (TP-02-0068/2004), 2004., Vlado Goglia, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Ergonomija u poljoprivredi i šumarstvu, 2007. – 2014., Vlado Goglia, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Prilog istraživanju korištenja šumske biomase, 2007. – 2012., Stjepan Risović, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
 • Optimiranje energijskih i energetskih čimbenika mehaničke obrade drva, 2007. – 2013., Ružica Beljo Lučić, Anka Ozana Čavlović, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine  (KK.01.2.1.01.0117), 2018. – 2022., Ružica Beljo Lučić, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – partnerska institucija, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

 

Stručna djelatnost

Stručna djelatnost Zavoda usmjerena je na optimizaciju rada strojeva, uređaja i alata u drvnoj industriji, projektiranje tehnoloških procesa s naglaskom na izbor strojeva i transportnih uređaja, projektiranje kotlovskih postrojenja i sustava za distribuciju toplinske energije, izrada projekata za tehnička poboljšanja i unapređenje stupnjeva cjelokupne učinkovitosti dobivanja, distribucije i korištenja toplinske energije u pogonima za preradu drva, stručne ekspertize vezane uz analizu svojstava biomase i drugo. 

 

Stručni projekti

 • Mišljenje o tehnološkom rješenju pilanske obradbe drva tvrtke Međimurjeplet d.d., 2002., Ružica Beljo Lučić, Međimurjeplet d.d., Čakovec
 • Prijedlog idejnog tehnološkog rješenja doradne pilane TVIN d.d. Virovitica, 2002., Ružica Beljo Lučić, TVIN d.d. Virovitica
 • Analiza mješavine drvnog materijala za ručno punjenje ložišta, 2004., 2008., Anka Ozana Čavlović, PALMA d.o.o., Jastrebarsko, stručna ekspertiza
 • Studija mogućnosti korištenja šumske biomase i drvnog ostatka u proizvodnji bioenergije, operativni plan, 2005., Stjepan Risović, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Razvoj kadrova i sustava obrazovanja u funkciji razvoja drvnoga sektora – edukacija kadrova, 2005., Ružica Beljo Lučić, MInistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva 
 • Korištenje drvne biomase za proizvodnju biogoriva-peleta, 2006.,  Stjepan Risović,  Grad Slatina
 • Izrada studije izvodljivosti pokaznog projekta trigeneracije na šumsku biomasu pri Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 2010., Stjepan Risović, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Studije zbrinjavanja i oporabe otpadnog drva u Republici Hrvatskoj, 2011., Stjepan Risović, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Studija pridobivanja šumske biomase za kogeneracijsko postrojenje, 2012. – 2013., Stjepan Risović,  Abilia d.o.o., Rovinj
 • Razvoj e-kolegija Primijenjena tehnička grafika izradom animacija, 2013., Anka Ozana Čavlović, Projekt Sveučilišnog računskog centra (SRCE)
 • Zaštitom na radu do energetske učinkovitosti, Anka Ozana Čavlović, Hrvatski drvni klaster FORESDA (Interreg Danube Programme)
 • Vještačenje izloženosti radnika drvnoj prašini u postupku obeštećenja, Anka Ozana Čavlović, ČESMA d.o.o., Bjelovar 
 • Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) za sektor industrijske prerade drva,  2013. – 2015., Anka Ozana Čavlović (voditeljica radne skupine za razvoj standarda kvalifikacija za prvostupnika drvne tehnologije), IPA4 BGUE-04-06 projekt
 • Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA), projekt STRUNA-05-2016, 2018, Hrvatska zaklada za znanost
 • Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju (UP.04.2.1.02.0127), 2018. – 2019., Ružica Beljo Lučić, partnerska institucija, Europski socijalni fond
 • Strategija o povećanju korištenja biomase u energetske svrhe na projektu RENEW HEAT, 2018, Stjepan Risović, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

 

 

Povijest Zavoda

Područja poučavanja današnjega Zavoda bila su zastupljena već pri postavljanju osnova današnje visokoškolske nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Pravilima unutrašnjeg uređenja Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima iz 1860. godine. Osnivanjem Šumarske akademije pri Sveučilištu u Zagrebu 1898. usvaja se novi naukovni i ispitni red u kojemu se mogu naći mnogi začeci postojećih predmeta današnjega Zavoda a osnivanje Šumarskoga fakulteta 1919. godine nije donijelo važnije izmjene.Taj se nastavni plan uz manje izmjene provodio do tzv. prve bifurkacije 1947. godine, kada su provedene radikalne promjene sa stajališta organizacije Fakulteta, ali zanemarive s gledišta djelatnosti Zavoda.


Važnijih promjena u nastavnom planu za Zavod nije bilo do ak. god. 1997./1998., kada se prvi put u program uvode izborni predmeti. Uvođenje principa Bolonjskog procesa u hrvatski sustav visokog obrazovanja 2003. dovelo je do opsežne reforme studija i ustrojavanja studija na tri razine. Od ak. god. 2005./2006. broj predmeta Zavoda bitno se povećao ali su područja poučavanja uglavnom ostala ista. Sadržaji su osuvremenjeni i došlo je do promjene paradigme poučavanja koje sada u središte stavlja studente i ishode učenja studenata. Od tada nije bilo promjena u nastavnim programima Zavoda.

Prvi predstojnik Katedre za strojarstvo od podjele Fakulteta na dva odjela bio je prof. Raimond Fantoni. Nakon njega dužnost predstojnika preuzima prof. Đuro Hamm. Današnji oblik Zavod poprima 1995. godine spajanjem dijela Katedre za strojarstvo i Kabineta za matematiku i naziva se Zavod za matematiku i osnove tehnike. Prije spomenutog pripojenja od 1984. godine predstojnik Katedre za strojarstvo je prof. dr. sc. Stanislav Sever, a voditelj Kabineta za matematiku prof. dr. sc. Vladimir Hitrec. Ak. god. 2005./2006. Zavod mijenja naziv u Zavod za procesne tehnike.

Od nastanka Zavoda u današnjem obliku 1995. godine dužnost predstojnika preuzeo je prof. dr. sc. Vlado Goglia, a njegovim odlaskom u mirovinu 2016., na dužnost predstojnice Zavoda izabrana je prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije