YouTube
Instagram
Facebook
×

Poslijediplomski specijalistički studiji

Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova.

Više o upisima na Poslijediplomske specijalističke studije


Akademski naziv po završetku studija: Sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica

 

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije organizirana je nastava iz 10 specijalističkih studija. Dva studija na Drvnotehnološkom odsjeku:

  1. Organizacija proizvodnje
  2. Tehnologija drvnih materijala

 

Na Šumarskom su fakultetu ustrojeni sljedeći poslijediplomski specijalistički studiji:

Studije polja Drvna tehnologija mogu upisati kandidati koji su na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu završili sveučilišni dodiplomski studij Drvnotehnološkog odsjeka ili diplomski studij Drvnotehnološki procesi ili diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva s prosječnom ocjenom 3,00 i više. 


Pristupnicima koji su završili dodiplomski studij prosječna ocjena računa se na temelju petnaest stručnih predmeta, s naglaskom na stručne predmete bitne za realizaciju specijalističkog rada.
Magistri znanosti iz polja šumarstva ili polja drvne tehnologije ostvaruju pravo na izravan upis.


Upis se može odobriti, uz moguće polaganje razlikovnih ispita, i pristpnicima koji su završili dodiplomski, odnosno diplomski studij iz polja šumarstva ili drvne tehnologije na nekom drugom fakultetu, uključujući i studije u drugim državama, koji su završili sveučilišni dodiplomski, odnosno diplomski studij iz drugih znanstvenih područja i polja, koji su magistri znanosti iz drugih znanstvenih područja i polja.


Upis se može odobriti i pristupnicima koji su završili dodiplomski studij ili diplomski studij s ocjenom manjom od 3,00 na temelju rezultata stručnog rada, pri čemu pristupnik mora ispuniti jedan od uvjeta:

  • najmanje jedan rad objavljen u znanstvenom ili stručnom časopisu tematski vezan uz specijalističko istraživanje, a u kojem je glavni autor
  • najmanje tri rada objavljena u zborniku radova sa znanstvenog ili stručnog savjetovanja u organizaciji znanstvenih institucija, a u kojima je glavni autor
  • objavljenu stručnu knjigu u kojoj je glavni autor
  • da je bio voditelj uspješnog tehnologijskog projekta
  • a je bio član uspješnog tehnologijskog projekta ili voditelj studija razvoja ili nosilac stručnih priznanja i nagrada eminentnih domaćih i stranih institucija, uz preporuku potencijalnog mentora

Pristupnik mora posjedovati znanje najmanje jednog svjetskog jezika.
 Pogledajte: Vodič kroz poslijediplomske specijalističke studije Sveučilišta u Zagrebu

 

Obavijesti

Upute i izvještaji

Pravilnici i zahtjevi


 

U tijeku je izrada novih studijskih programa specijalističkih studija.

Više o studijima saznajte odabirom na lijevom izborniku, pronađite svoje područje interesa i proširite svoja znanja kroz nastavu na Specijalističkim studijima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije