×

Poslijediplomski specijalistički studij

Studije polja Šumarstvo mogu upisati kandidati koji su na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završili sveučilišni dodiplomski studij Šumarskog odsjeka ili diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom ocjenom 3,00 i više.

Studije polja Drvna tehnologija mogu upisati kandidati koji su na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završili sveučilišni dodiplomski studij Drvnotehnološkog odsjeka ili diplomski studij Drvnotehnološki procesi ili diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva s prosječnom ocjenom 3,00 i više.

Pristupnicima koji su završili dodiplomski studij prosječna ocjena računa se na temelju petnaest stručnih predmeta, s naglaskom na stručne predmete bitne za realizaciju specijalističkog rada.

Magistri znanosti iz polja šumarstva ili polja drvne tehnologije ostvaruju pravo na izravan upis.


Upis se može odobriti, uz moguće polaganje razlikovnih ispita, i pristpnicima koji su završili dodiplomski, odnosno diplomski studij iz polja šumarstva ili drvne tehnologije na nekom drugom fakultetu, uključujući i studije u drugim državama, koji su završili sveučilišni dodiplomski, odnosno diplomski studij iz drugih znanstvenih područja i polja, koji su magistri znanosti iz drugih znanstvenih područja i polja.

Upis se može odobriti i pristupnicima koji su završili dodiplomski studij ili diplomski studij s ocjenom manjom od 3,00 na temelju rezultata stručnog rada, pri čemu pristupnik mora ispuniti jedan od uvjeta: a) najmanje jedan rad objavljen u znanstvenom ili stručnom časopisu tematski vezan uz specijalističko istraživanje, a u kojem je glavni autor; b) najmanje tri rada objavljena u zborniku radova sa znanstvenog ili stručnog savjetovanja u organizaciji znanstvenih institucija, a u kojima je glavni autor; c) objavljenu stručnu knjigu u kojoj je glavni autor; d) da je bio voditelj uspješnog tehnologijskog projekta; e) da je bio član uspješnog tehnologijskog projekta ili voditelj studija razvoja ili nosilac stručnih priznanja i nagrada eminentnih domaćih i stranih institucija, uz preporuku potencijalnog mentora.

Pristupnik mora posjedovati znanje najmanje jednog svjetskog jezika.


Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se  stječe 120 ECTS bodova.

Akademski naziv po završetku studija: Sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica

U tijeku je izrada novih studijskih programa specijalističkih studija.

 

Obavijesti

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije