YouTube
Instagram
Facebook
×

Mjerna oprema


 • Mobilne vage za mjerenje osovinskih opterećenja šumskih vozila (WWSC10T, 10TG Telub AB)
 • Vlačno-tlačni dinamometri HBM 1 kN, 20 kN, 50 kN i 100 kN,
 • Tenziometarske mjerne trake HBM za električna mjerenja mehaničkih veličina šumskih strojeva i vozila sa dodatnom opremom za postavljanje
 • Mjerna pojačala HBM Spider8 
 • Računalni program Catman 4.0 HBM
 • Radio modemi za daljinski prijenos podataka ELPRO 805 U 
 • Zvukomjer Bruel Kjaer Type 2240
 • Uređaj za mjerenje vibracija Bruel Kjaer Type 4447
 • Uređaj za mjerenje vibracija Castle GA2003
 • Uređaj za mjerenje ispušnih plinova Drager X-am 7000
 • Deflektometar za mjerenje nosivosti šumskih cesta LWD ZFG 3.0
 • Eijkelkamp penetrometar 
 • Mobilisis sustav daljinskog praćenja šumskih vozila
 • CANBUS adapteri Squarell Flex 12 za prikupljanje podataka sa šumskih vozila
 • Mjerač protoka dizelskog goriva EltraTec – FFS/I
   
Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije