YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Zavod za znanost o drvu

Paviljon IV, 1. kat


E-mail: zzd@sumfak.hr


Znanstvena djelatnost i projekti

U znanstvenoistraživačkom radu djelatnici Zavoda bave se istraživanjem anatomskih, fizičkih i mehaničkih svojstava drva, tehnoloških svojstava drva, trajnosti i zaštite drva, te istraživanjem modifikacija drva.


Znanstveni projekti

 • 2017-2018 Istraživanje strukturnih, fizičkih svojstava i biološke otpornosti drva klonova paulovnije (Paulownia Siebold et Zucc.) Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2016-2017 Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja DRVNA (Struna - 05 – 2016), Hrvatska zaklada za znanost, Vlatka Jirouš Rajković, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2016-2017 Uporabna svojstva modificiranog i nemodificiranog juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) i njenih klonova, Sveučilište u Zagrebu, Marin Hasan, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2015-2016 Anatomska, fizikalna, mehanička i kemijska svojstva drva bijele topole (Populus alba L.) i klonova bijele topole uz rijeku Dravu, Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2014-2015 Istraživanje strukturnih, fizikalnih i mehaničkih svojstava i prirodne otpornosti drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu, Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2013-2014 Istraživanja anatomskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava domaćih vrsta drva i klonova topole, Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2006-2013 Fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Slavko Govorčin, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2006-2013 Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Radovan Despot, Jelena Trajković, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2002-2006 Cjelovitost i postojanost površine drva, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Hrvoje Turkulin, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 2002-2006 Istraživanje svojstava novih komercijalnih vrsta drva u Europi, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Tomislav Sinković, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
 • 1996-2001 Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Božidar Petrić, Radovan Despot, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb

 

Stručna djelatnost

 • Stručna djelatnost Zavoda za znanost o drvu obuhvaća identifikacije spornih (nepoznatih) vrsta drva, ispitivanja gore navedenih svojstava drva i drvnih proizvoda sukladno odgovarajućim europskim normama, te sudjelovanje u radu tehničkih odbora u Hrvatskom zavodu za norme. U okviru stručnog osposobljavanja za različite naručitelje u Zavodu za znanost o drvu organiziraju se i izvode tečajevi i radionice o prepoznavanju, svojstvima i zaštiti drva.
 • Zavod od 2006. godine redovito sudjeluje u održavanju edukacijskih seminara za primjenu međunarodnog standarda ISPM 15 u skladu sa fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (NN 14/2006.)

 

Stručni projekti

 • 2018-2022 Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine, Europski strukturni i investicijski fondovi – Operativni program konkurentnost i kohezija, Spačva d.d., Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku
 • 2018-2022 Internacionalizacija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije „kod kuće“ (InterSumfak), Europski socijalni fond, Martina Temunović, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb 


Povijest Zavoda 

Temelji i porijeklo današnjeg Zavoda za znanost o drvu zapisani su Pravilima unutrašnjeg uređenja Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima u Kraljevini Hrvatskoj od svibnja 1860. godine. Promjene u nastavi i povećanje trajanja nastave, 1877. godine, rezultirale su uvođenjem predmeta Tehnologija drva i uporaba šuma. Godinu dana kasnije, 1878. g., počinje period značajne djelatnosti Frana Kesterčaneka na podizanju šumarske nastave i predmeta Tehnologija drva i uporaba šuma. Koncem 19. stoljeća nastava se seli s križevačkog zavoda na Šumarsku akademiju pri Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se osniva Kabinet za šumsko-proizvodne struke, a čiji prvi predstojnik je prof. Fran Kesterčanek. Podizanjem nastave na četverogodišnji studij razvijaju se predmeti Anatomija i fiziologija šumskog drveća i Uporaba šuma i mehanička tehnologija.

 

Osnutkom Gospodarsko-šumarskog fakulteta, 1919. godine, predmete Anatomija drva i Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina predaje prof. Andrija Petračić.
1924. godine osniva se Zavod za uporabu šuma kojim upravlja predstojnik prof. Aleksandar Ugrenović i predaje predmet Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina. 1941. godine umirovljenjem prof. A. Ugrenovića taj predmet se povjerava dr. Ivi Horvatu. Školske god. 1945/46. prof. Aleksandar Ugrenović ponovno se aktivira i postaje nositeljem predmeta Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina.

 

Zavod za uporabu šuma godine 1948. prerasta u Zavod za tehnologiju drva, kao novu jezgru iz koje će se razvijati novi zavodi Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, odnosno novi Zavodi budućeg Drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

 

Iste godine osnovan je i Zavod za anatomiju drva na čelu s dr. Zvonimirom Špoljarićem. Razvojem i proširenjem nastavne, znanstvene i istraživačke djelatnosti u tim dvama zavodima formiraju se i novi predmeti u čijoj realizaciji sudjeluju: prof. Juraj Krpan, prof. Roko Benić, prof. Stanko Bađun, prof. Marijan Brežnjak, prof. Božidar Petrić, mr. Velimir Šćukanec, prof. Radovan Despot,  ing. Vladimir Herak, prof. Jurica Butković i mr. Krešimir Babunović.

 

1995. godine organizacijskim promjenama na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije dio Zavoda, odnosno Katedre, za tehnologiju drva koji obuhvaća predmete o svojstvima drva i Zavod (Katedra) za anatomiju i zaštitu drva spajaju se u Zavod za znanost o drvu.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije