×
Drvnotehnološki odsjek

Zavod za znanost o drvu

Paviljon IV, 1. kat

E-mail: zzd@sumfak.hr


Znanstvena djelatnost i projekti

U znanstvenoistraživačkom radu djelatnici Zavoda bave se istraživanjem anatomskih, fizičkih i mehaničkih svojstava drva, tehnoloških svojstava drva, trajnosti i zaštite drva, te istraživanjem modifikacija drva.


Znanstveni projekti

 • 2017-2018 Istraživanje strukturnih, fizičkih svojstava i biološke otpornosti drva klonova paulovnije (Paulownia Siebold et Zucc.) Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2016-2017 Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja DRVNA (Struna - 05 – 2016), Hrvatska zaklada za znanost, Vlatka Jirouš Rajković, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2016-2017 Uporabna svojstva modificiranog i nemodificiranog juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) i njenih klonova, Sveučilište u Zagrebu, Marin Hasan, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2015-2016 Anatomska, fizikalna, mehanička i kemijska svojstva drva bijele topole (Populus alba L.) i klonova bijele topole uz rijeku Dravu, Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2014-2015 Istraživanje strukturnih, fizikalnih i mehaničkih svojstava i prirodne otpornosti drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu, Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2013-2014 Istraživanja anatomskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava domaćih vrsta drva i klonova topole, Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2006-2013 Fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Slavko Govorčin, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2006-2013 Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Radovan Despot, Jelena Trajković, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2002-2006 Cjelovitost i postojanost površine drva, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Hrvoje Turkulin, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 2002-2006 Istraživanje svojstava novih komercijalnih vrsta drva u Europi, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Tomislav Sinković, Šumarski fakultet, Zagreb
 • 1996-2001 Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Božidar Petrić, Radovan Despot, Šumarski fakultet, Zagreb

 

Stručna djelatnost

 • Stručna djelatnost Zavoda za znanost o drvu obuhvaća identifikacije spornih (nepoznatih) vrsta drva, ispitivanja gore navedenih svojstava drva i drvnih proizvoda sukladno odgovarajućim europskim normama, te sudjelovanje u radu tehničkih odbora u Hrvatskom zavodu za norme. U okviru stručnog osposobljavanja za različite naručitelje u Zavodu za znanost o drvu organiziraju se i izvode tečajevi i radionice o prepoznavanju, svojstvima i zaštiti drva.
 • Zavod od 2006. godine redovito sudjeluje u održavanju edukacijskih seminara za primjenu međunarodnog standarda ISPM 15 u skladu sa fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (NN 14/2006.)

 

Stručni projekti

 • 2018-2022 Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine, Europski strukturni i investicijski fondovi – Operativni program konkurentnost i kohezija, Spačva d.d., Šumarski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku
 • 2018-2022 Internacionalizacija Šumarskog fakulteta „kod kuće“ (InterSumfak), Europski socijalni fond, Martina Temunović, Šumarski fakultet, Zagreb 


Povijest Zavoda 

Temelji i porijeklo današnjeg Zavoda za znanost o drvu zapisani su Pravilima unutrašnjeg uređenja Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima u Kraljevini Hrvatskoj od svibnja 1860. godine. Promjene u nastavi i povećanje trajanja nastave, 1877. godine, rezultirale su uvođenjem predmeta Tehnologija drva i uporaba šuma. Godinu dana kasnije, 1878. g., počinje period značajne djelatnosti Frana Kesterčaneka na podizanju šumarske nastave i predmeta Tehnologija drva i uporaba šuma. Koncem 19. stoljeća nastava se seli s križevačkog zavoda na Šumarsku akademiju pri Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se osniva Kabinet za šumsko-proizvodne struke, a čiji prvi predstojnik je prof. Fran Kesterčanek. Podizanjem nastave na četverogodišnji studij razvijaju se predmeti Anatomija i fiziologija šumskog drveća i Uporaba šuma i mehanička tehnologija.

 

Osnutkom Gospodarsko-šumarskog fakulteta, 1919. godine, predmete Anatomija drva i Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina predaje prof. Andrija Petračić.
1924. godine osniva se Zavod za uporabu šuma kojim upravlja predstojnik prof. Aleksandar Ugrenović i predaje predmet Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina. 1941. godine umirovljenjem prof. A. Ugrenovića taj predmet se povjerava dr. Ivi Horvatu. Školske god. 1945/46. prof. Aleksandar Ugrenović ponovno se aktivira i postaje nositeljem predmeta Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina.

 

Zavod za uporabu šuma godine 1948. prerasta u Zavod za tehnologiju drva, kao novu jezgru iz koje će se razvijati novi zavodi Šumarskog fakulteta, odnosno novi Zavodi budućeg Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta.

 

Iste godine osnovan je i Zavod za anatomiju drva na čelu s dr. Zvonimirom Špoljarićem. Razvojem i proširenjem nastavne, znanstvene i istraživačke djelatnosti u tim dvama zavodima formiraju se i novi predmeti u čijoj realizaciji sudjeluju: prof. Juraj Krpan, prof. Roko Benić, prof. Stanko Bađun, prof. Marijan Brežnjak, prof. Božidar Petrić, mr. Velimir Šćukanec, prof. Radovan Despot,  ing. Vladimir Herak, prof. Jurica Butković i mr. Krešimir Babunović.

 

1995. godine organizacijskim promjenama na Šumarskom fakultetu dio Zavoda, odnosno Katedre, za tehnologiju drva koji obuhvaća predmete o svojstvima drva i Zavod (Katedra) za anatomiju i zaštitu drva spajaju se u Zavod za znanost o drvu.

 

Aktualno

02.12.2019

Obavijest za stanare studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb

29.11.2019

Obavijest 4 - STEM stipendije

III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije