YouTube
Instagram
Facebook
×

Troškovi studija


Prilikom upisa u prvu godinu preddiplomskog studija, kandidati su dužni podmiriti troškove upisa u iznosu od 350,00 kn (uplaćuje se na žiro račun fakulteta).

Prilikom upisa u prvu godinu diplomskog studija, kandidati su dužni podmiriti troškove prijave na diplomski studij u iznosu od 200,00 kn (uplaćuje se na žiro račun fakulteta).


Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije. Participacija školarine iznosi 8.400,00 kn i moguće ju je platiti odjednom ili u dvije jednake rate (1. rata kod upisai 2. rata do kraja I semestra ak. god. 2018./19).

Pristupnicima koji ne upišu studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu jednogodišnje participacije studenta u troškovima studija (8.400,00 kn).

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije