YouTube
Instagram
Facebook
×

HRZZ - Otvaranje natječaja u okviru Programa mobilnosti

Odlazna mobilnost asistenata, odlazna mobilnost viših asistenata i dolazna mobilnost viših asistenata


Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaje u okviru Programa mobilnosti mladih istraživača koji se raspisuje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Program mobilnosti provodi se kroz tri potprograma:

  1. Odlazna mobilnost asistenata
  2. Odlazna mobilnost viših asistenata
  3. Dolazna mobilnost viših asistenata

Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023):

 

Cilj je ovog Potprograma pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama. U okviru Natječaja dodjeljivat će se potpora u vidu stipendije za kratkoročni boravak na organizaciji u inozemstvu u trajanju od najmanje 31 dana, a najviše 184 dana. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR po danu.

Natječaj se provodi u modalitetu trajno otvorenog postupka podijeljenog u tromjesečne cikluse. Prvi natječajni ciklus zatvara se 20. lipnja 2023. Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa.

 

Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08):

 

Cilj je ovog Potprograma olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu u trajanju od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu u iznosu od 4.000 EUR mjesečno.

Rok za prijavu je 22. kolovoza 2023. 

 

Natječaj „Dolazna mobilnost viših asistenata” (MOBDOL-2023-08):

 

Cilj je ovog Potprograma podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Natječajem je predviđeno financiranje boravka mladog istraživača iz inozemstva u Hrvatskoj s primarnim ciljem znanstvenog usavršavanja kroz sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na projektu koji se provodi na Organizaciji-prijavitelju.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje žele angažirati mladog istraživača iz inozemstva (koji je titulu doktora znanosti stekao prije najviše 7 godina od roka za prijavu) na razdoblje od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u RH u iznosu od 3.625 EUR mjesečno. U Potprogramu dolazne mobilnosti mogu sudjelovati i hrvatski državljani koji nisu imali prijavljeno prebivalište odnosno boravište u RH u prethodne dvije godine. Rok za prijavu je 22. kolovoza 2023.

 

Detaljnije informacije i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici: https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-u-okviru-programa-mobilnosti/

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije