YouTube
Instagram
Facebook
×

Stručna praksa


Provedba stručne prakse na Šumarskome odsjeku

 

Stručna praksa je obavezan i sastavni dio studijskih programa prijediplomskih (u trajanju od 5 dana) i diplomskih (u trajanju od 15 dana) studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

 • Voditelj stručne prakse: voditelji prijediplomskih i diplomskih studija (do trenutka imenovanja voditelja Ureda za stručnu praksu i karijerno savjetovanje).
 • Prodekani odsjeka: odgovorne osobe za planiranje stručne prakse studenata.
 • Poslodavac: poslovni subjekt kod kojeg student obavlja stručnu praksu.
 • Mentor stručne prakse: osoba izvan Fakulteta, zaposlena kod poslodavca koja neposredno savjetuje i prati rad studenta tijekom stručne prakse.

 

Obavezni postupci prije početka odrađivanja stručne prakse:

 

 1. Student sam izabire i kontaktira poslodavca te dogovara odrađivanje stručne prakse prema objavljenom popisu poslodavaca, a s kojima su potpisani sporazumi o suradnji te prema svojem području interesa. Odabranome poslodavcu predaje Molbu za odobrenje stručne prakse (primjer dostupan na internetskoj stranici Stručne prakse u popisu priloga) u kojoj se u dogovoru sa mentorom stručne prakse određuje plan aktivnosti u okviru izvođenja stručne prakse. Poslodavac potvrđuje Molbu i potom ju student u digitalnome obliku dostavlja voditelju studija koji vodi popis studenata stručne prakse po studiju. Potvrđena Molba dostavlja se voditelju studija (voditelju stručne prakse) do kraja ožujka tekuće akademske godine.
 2. Voditelji studija izvještavaju prodekana za nastavu o popisu studenata i odabranih/potvrđenih poslodavaca.
 3. Prodekan za nastavu kontaktira osobe u pojedinim poduzećima prema sklopljenim sporazumima te dostavlja podatak o ukupnome broju studenata koji su dogovorili stručnu praksu u pojedinom poduzeću.

 

Obvezni postupci tijekom odrađivanja i po završetku stručne prakse:

 

 1. Svaki student samostalno vodi Dnevnik stručne prakse – dokument u kojem su opisani poslovi i zadaci (potkrijepljeni fotografijama) koje je student obavljao tijekom stručne prakse. Svaki pojedinačni dan stručne prakse mora biti opisan s najmanje 70 (sedamdeset) riječi. Dnevnik stručne prakse (dalje Dnevnik) nalazi se na internetskoj stranici Stručne prakse u popisu priloga, dostupan je u digitalnome obliku kako bi studentima bilo olakšano ispunjavanje.
 2. Student u roku od 7 (sedam) dana po završetku stručne prakse predaje Dnevnik na provjeru mentoru u odabranome poduzeću.
 3. Student po završetku odrađene stručne prakse u odabranome poduzeću traži ovjeru Potvrde o obavljenoj stručnoj praksi i ovjeru Obrasca s potpisima (primjeri dostupni na internetskoj stranici Stručne prakse u popisu priloga). Nakon prikupljenih potpisa, oba dokumenta je potrebno digitalizirati (skenirati) i spojiti s Dnevnikom u digitalnom obliku (PDF). Takvu, digitalnu inačicu student dostavlja voditelju studija (voditelju stručne prakse) u roku od 14 (četrnaest) dana od završetkastručne prakse.
 4. Ako voditelj studija (voditelj stručne prakse) utvrdi da je potrebno načiniti izmjene u Dnevniku stručne prakse može zatražiti da student doradi Dnevnik, što je student dužan učiniti u roku od 7 (sedam) dana.
 5. Preporuča se obaviti stručnu praksu do 1. rujna akademske godine u kojoj je upisan predmet Stručna praksa kako bi se cijeli postupak uspio završiti do samoga kraja akademske godine.
 6. Nakon predaje Dnevnika voditelj studija (voditelj stručne prakse) pregledava i ovjerava Dnevnik te u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje potvrđuje da je student obavio zadatke i zaduženja stručne prakse.
 7. Nakon što ovjeri Dnevnik studenta voditelj stručne prakse prosljeđuje putem Studentske referade Fakulteta Dnevnik rada prodekanu odsjeka koji ga potom ovjerava. Dnevnik s prikupljenim potpisima i potvrdom poslodavca ostaje u evidenciji Studentske referade Fakulteta.
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije