YouTube
Instagram
Facebook
×

Studij šumarstvaPrijediplomski

Prijediplomski studiji traju šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova).

Završetkom preddiplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: Prvostupnik/prvostupnica šumarstva

 


Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar inženjer šumarstva

 


Diplomski - Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar inženjer šumarstva

 


Poslijediplomski specijalistički studiji

Na Šumarskom odsjeku organizirana je nastava iz 8 specijalističkih studija:

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije