YouTube
Instagram
Facebook
×

Bilateralni ugovori


Bilateralni ugovori Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije:

  • Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet Bihać; BIHAĆ, BOSNA I HERCEGOVINA
  • Fakulta lesnicka a drevarska, Česka zemedelska univerzita v Praze; PRAG, ČEŠKA
  • Tehnicka univerzita vo Zvolene; SLOVAČKA
  • Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita Brno; BRNO, ČEŠKA
  • Escuela tecnica superior de ingenieros de montes de Madrid, Universidad politecnica Madrid; MADRID, ŠPANJOLSKA
  • Nyugat-magyarországi Egyetem; SOPRON, MAĐARSKA
  • Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Univerziteta u Sarajevu; SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
  • Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; LJUBLJANA, SLOVENIJA

 


Ostali međunarodni ugovori Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije - međufakultetski sporazum

  • Nyugat-magyarországi Egyetem; SOPRON, MAĐARSKA

 

Više informacija:

https://medjunarodna.unizg.hr/___index-aai.php

Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije