YouTube
Instagram
Facebook
×

Održavanje provjera ishoda učenja tijekom ljetnog redovitog ispitnog roka od 06. srpnja 2020. godine – obvezujuća uputa nastavnicima i studentima


Poštovani kolegice i kolege nastavnici, poštovani studentice i studenti Šumarskoga fakulteta,

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području čitave Republike Hrvatske, a posebno u gradu Zagrebu, donosi se ova obvezujuća uputa koja stupa na snagu 06. srpnja 2020. godine (ponedjeljak) i primjenjivat će se do kraja redovitog ljetnog ispitnog roka, odnosno do daljnjega. Ovom se obvezujućom uputom izvan snage stavlja obvezujuća uputa od 01. lipnja 2020. godine.

Predmetna obvezujuća uputa se donosi u cilju zaštite zdravlja zaposlenika i studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije uz istovremeno osiguravanje funkcioniranja Fakulteta u svim njegovim djelatnostima s posebnim naglaskom na nastavne aktivnosti.

1.      Provjere ishoda učenja tijekom ljetnog redovitog ispitnog roka, od 06. srpnja 2020. godine, održavat će se, bez iznimaka, beskontaktno, na daljinu.

2.      Ispiti pred ispitnim povjerenstvom (komisijski ispiti) tijekom ljetnog redovitog ispitnog roka, od 06. srpnja 2020. godine, održavat će se, bez iznimaka, beskontaktno, na daljinu.

3.      Obrane diplomskih radova tijekom ljetnog redovitog ispitnog roka, od 06. srpnja 2020. godine, održavat će se, bez iznimaka, beskontaktno, na daljinu.

4.      Obrane poslijediplomskih specijalističkih i poslijediplomskih doktorskih radova od 06. srpnja 2020. godine na dalje održavat će se, bez iznimaka, beskontaktno, na daljinu.

5.      Sve studentske obaveze, koje je tako moguće obavljati, studenti od 06. srpnja 2020. godine trebaju obavljati beskontaktno, na daljinu.

6.      Dolazak studenata na Fakultet zbog nastavnih aktivnosti, samo u izuzetnim i opravdanim slučajevima, odobravat će se od 06. srpnja 2020. godine uz prethodnu najavu i u dogovoru s predmetnim nastavnikom (putem e-pošte ili telefona), uz suglasnost predstojnika Zavoda i najavu portirskoj službi.

7.      Dolazak studenata na Fakultet zbog administrativnih poslova u Studentskoj referadi, samo u izuzetnim i opravdanim slučajevima, odobravat će se od 06. srpnja 2020. godine uz prethodnu najavu (putem e-pošte ili telefona) i uz suglasnost voditeljice Studentske referade te najavu portirskoj službi.

8.      Dolazak studenata na Fakultet zbog poslova u fakultetskoj knjižnici, samo u izuzetnim i opravdanim slučajevima, odobravat će se od 06. srpnja 2020. godine uz prethodnu najavu (putem e-pošte ili telefona) i uz suglasnost voditeljice Knjižnice te najavu portirskoj službi.

9.      Dolazak studenata na Fakultet zbog ostalih poslova, samo u izuzetnim i opravdanim slučajevima, odobravat će se od 06. srpnja 2020. godine uz prethodnu najavu (putem e-pošte ili telefona) i uz suglasnost prodekana odgovarajućeg odsjeka te najavu portirskoj službi.

Za sva pojašnjenja u svezi ove obvezujuće upute nastavnici i studenti mogu se javiti predmetnim nastavnicima (studenti), voditeljima studija, prodekanima odsjeka i meni osobno.

S poštovanjem, uz srdačan pozdrav,

                                                                                             Dekan

                                                                           prof. dr. sc. Tibor Pentek, v.r.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije