YouTube
Instagram
Facebook
×

Nastavni plan i program


Semestar 1.

Obvezni predmeti

UD-1001 - Gospodarenje i zaštita voda- 6.0 ECTS - P45 + T8

UD-1002 - Zaštita i gospodarenje s tlom- 6.0 ECTS - P45 + A15 + T8

UD-1003 - Računalno oblikovanje parkovnih prostora- 6.0 ECTS - P15 + A30 + T8

UD-1004 - Fitofarmacija u urbanim područjima- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T8

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

UD-1011 - Ethology- 2.0 ECTS - P15

UD-1007 - Laboratorijske metode u fitopatologiji- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1011 - Metode biljne taksonomije- 2.0 ECTS - P15

UD-1009 - Oplemenjivanje ukrasnog drveća i grmlja- 2.0 ECTS - P15

UD-1005 - Primjenjena fotointerpretacija- 2.0 ECTS - P15

UD-1008 - Primjenjena zooekologija- 2.0 ECTS - P15

UD-1010 - Ptice urbanih šuma i parkova- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1007 - Sinmorfologija i kartiranje šumske vegetacije- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1011E -Methods of Plant Taxonomy - 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

UD-2001 - Hortikulturna dendrologija- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T24

UD-2002 - Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije- 5.0 ECTS - P30 + L15 + T24

UD-2003 - Gospodarenje životinjskim vrstama- 4.0 ECTS - P15 + A15 + T16

UD-2004 - Statističke metode i modeliranje u šumarstvu- 4.0 ECTS - P15 + A30

UD-2005 - Poznavanje vegetacije- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

Uvod u diplomski rad I - 2.0 ECTS - L5 + T5

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-2016 - Biotehnologija u šumskog drveća- 2.0 ECTS - P15

UD-2008 - Gospodarenje otpadom- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2008 - Ishrana divljači- 2.0 ECTS - P15

UD-2007 - Ljekovito bilje- 2.0 ECTS - P15

UD-2006 - Šumske mikorize- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2007 - Tipologija šuma- 2.0 ECTS - P15

UD-2009 - Zoonoze u šumskim ekosustavima- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

UD-3001 - Sanacija degradiranih terena- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

UD-3002 - Analiza i valorizacija prostora- 4.0 ECTS - P30 + A15

UD-2003 - Ekoturizam- 4.0 ECTS - P30 + T16

UD-3004 - Rasadnička proizvodnja ukrasnoga bilja- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

Uvod u diplomski rad II - 6.0 ECTS - L15 + T15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

UD-3005 - Okolišna pedagogija- 2.0 ECTS - P15

UD-3010 - Organizacijska kultura- 2.0 ECTS - P15

UD-3008 - Prašume i šumski rezervati- 2.0 ECTS - P15

UD-3006 - Priprema i vođenje ekoloških projekata- 2.0 ECTS - P15

UD-3009 - Uporaba šumske biomase- 2.0 ECTS - P15

UD-3007 - Zaštićene prirodne vrijednosti- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

UD-4001 - Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

UD-4002 - Ekološki monitoring- 4.0 ECTS - P15 + A30 + T16

UD-4003 - Diplomski rad - 22.0 ECTS - L55 + T55

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije