×

Nastavni plan i program

Semestar 1.

Obvezni predmeti

UD-1001 - Gospodarenje i zaštita voda- 6.0 ECTS - P45 + T8

UD-1002 - Zaštita i gospodarenje s tlom- 6.0 ECTS - P45 + A15 + T8

UD-1003 - Računalno oblikovanje parkovnih prostora- 6.0 ECTS - P15 + A30 + T8

UD-1004 - Fitofarmacija u urbanim područjima- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T8

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

UD-1011 - Ethology- 2.0 ECTS - P15

UD-1007 - Laboratorijske metode u fitopatologiji- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1011 - Metode biljne taksonomije- 2.0 ECTS - P15

UD-1009 - Oplemenjivanje ukrasnog drveća i grmlja- 2.0 ECTS - P15

UD-1005 - Primjenjena fotointerpretacija- 2.0 ECTS - P15

UD-1008 - Primjenjena zooekologija- 2.0 ECTS - P15

UD-1010 - Ptice urbanih šuma i parkova- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1007 - Sinmorfologija i kartiranje šumske vegetacije- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

UD-2001 - Hortikulturna dendrologija- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T24

UD-2002 - Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije- 5.0 ECTS - P30 + L15 + T24

UD-2003 - Gospodarenje životinjskim vrstama- 4.0 ECTS - P15 + A15 + T16

UD-2004 - Statističke metode i modeliranje u šumarstvu- 4.0 ECTS - P15 + A30

UD-2005 - Poznavanje vegetacije- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

Uvod u diplomski rad I - 2.0 ECTS - L5 + T5

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-2016 - Biotehnologija u šumskog drveća- 2.0 ECTS - P15

UD-2008 - Gospodarenje otpadom- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2008 - Ishrana divljači- 2.0 ECTS - P15

UD-2007 - Ljekovito bilje- 2.0 ECTS - P15

UD-2006 - Šumske mikorize- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2007 - Tipologija šuma- 2.0 ECTS - P15

UD-2009 - Zoonoze u šumskim ekosustavima- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

UD-3001 - Sanacija degradiranih terena- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

UD-3002 - Analiza i valorizacija prostora- 4.0 ECTS - P30 + A15

UD-2003 - Ekoturizam- 4.0 ECTS - P30 + T16

UD-3004 - Rasadnička proizvodnja ukrasnoga bilja- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

Uvod u diplomski rad II - 6.0 ECTS - L15 + T15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

UD-3005 - Okolišna pedagogija- 2.0 ECTS - P15

UD-3010 - Organizacijska kultura- 2.0 ECTS - P15

UD-3008 - Prašume i šumski rezervati- 2.0 ECTS - P15

UD-3006 - Priprema i vođenje ekoloških projekata- 2.0 ECTS - P15

UD-3009 - Uporaba šumske biomase- 2.0 ECTS - P15

UD-3007 - Zaštićene prirodne vrijednosti- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

UD-4001 - Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

UD-4002 - Ekološki monitoring- 4.0 ECTS - P15 + A30 + T16

UD-4003 - Diplomski rad - 22.0 ECTS - L55 + T55

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije