YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Oplemenjivanje ukrasnog drveća i grmlja

UD1009
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Poligeno nasljeđivanje, kvantitativna svojstva i okoliš; Modifikacije, mutacije, vanjezgrino nasljeđivanje; Genetički testovi; Opće postavke i razvoj oplemenjivanja ukrasnog drveća i grmlja; Fenotipska varijabilnost i njena uporaba u oplemenjivanju drveća i grmlja; Stvaranje početnog biljnog materijala (matična populacija), pedigree; Oplemenjivanje selekcijom; Metode križanja u oplemenjivačkim populacijama; Oplemenjivanje hibridizacijom; Oplemenjivanje na otpornost prema biotskim i abiotskim čimbenicima; Metode makropropagacije ukrasnih drvenastih vrsta; Metode mikropropagacije ukrasnih drvenastih vrsta; Metode biotehnologije u oplemenjivanju ukrasnog drveća i grmlja; Oplemenjivanje mutacijama, konzervacija i domestifikacija ukrasnih kultivara.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bogdan, S., 2009. Genetika s oplemenjivanjem drveća i grmlja. Interna skripta. Šumarski fakultet Zagreb.
2.     Jelaska, S., 199. Kultura biljnih stanica i tkiva, Školska knjiga. 398 str.
3.     Međedović, S. i Dž. Ferhatović, 2003. Klonska proizvodnja sadnica drveća i grmlja. Sarajevo. 216 str.
 

Preporučena literatura:
4.     Eriksson, G., Ekberg, I., Clapham, D., 2006. An introduction to forest genetics. Second edition. SLU Repro, Uppsala., 186 str.
5.     Li, Y., Pei, Y., 2006. Plant biotechnology in ornamental horticulture. Haworth Press. 517. str.


Nositelji

prof. dr. sc. Saša Bogdan

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: sbogdan@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ida Katičić Bogdan

Izvanredna profesorica

Email: ikaticic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije