×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada (13012021)

  • Doktorandica Marta Kovač, mag.ing.silv. imati će javnu obranu doktorskog rada pod naslovom “Entomopatogene gljive roda Beauveria u Hrvatskoj i mogućnosti njihove uporabe u biološkoj kontroli šumskih štetnika“. Javna obrana održati će se 29. 01. 2021. u 11 sati..

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije