YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada (06072022)


         Poziv na javnu obranu doktorskog rada

 

  • Dana 14. srpnja 2022. godine kandidat Branimir Jambreković mag.ing.techn.lign održati će javnu obranu svog doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj modifikacije stirenom na fizička i mehanička svojstva jelovine“.

         Predviđeni početak obrane rada je u 10:00 sati u dvorani 129, IV paviljon.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije