×

Tijek studija

Studij se sastoji od organizirane nastave i praktičnog rada (znanstveno-istraživački rad). Maksimalno opterećenje u nastavi ne prelazi 20 % ukupnog opterećenja studija izraženog u ECTS bodovima.

Studij je koncipiran tako da se u prvom semestru svim polaznicima omogućuje stjecanje znanja iz obveznih metodoloških predmeta (prva bodovna skupina), dok u drugom i trećem semestru student bira izborni modul i izborne predmete (druga bodovna skupina) u dogovoru s mentorom prema znanstvenoj aktivnosti i polju znanstvenih istraživanja. Tijekom studija studenti moraju dokazati i znanstvenu aktivnost koja se boduje prema definiranim kriterijima (treća bodovna skupina).

Tijekom studija polaznici trebaju skupiti u izravnoj nastavi 36 ECTS bodova iz prve i druge bodovne skupine (obvezni predmeti, izborni modul i izborni predmeti) i 144 ECTS boda iz treće bodovne skupine (znanstvenim radovima, znanstvenom aktivnošću te izradom doktorskog rada).   

 

1. semestar2. semestar3. semestar4. semestar5. semestar6. semestar
obvezni predmeti      8 ECTSizborni modul      14 ECTSizborni predmeti  14 ECTSznanstveni radovi, znanstvena aktivnost, izrada doktorskog rada  144 ECTS


Studenti mogu umjesto izbornih predmeta iz predloženog studijskog programa upisivati i predmete s drugih doktorskih studija.
Cjelokupan program doktorskoga studija provodi se u obliku predavanja, vježbi, provedbe istraživanja, pisanja seminarskih radova te objave znanstvenih i stručnih radova.
Nastava se održava u blokovima po pojedinim predmetima nakon čega student ima mogućnost polaganja ispita. U slučaju broja polaznika manjeg od pet predavanja se održavaju putem konzultacija, a praktični se dio održava u grupama prema broju polaznika.

 

VAŽNO

Nakon uspješne obrane doktorskog rada, a u svrhu izdavanja potvrde o stjecanju stupnja doktora znanosti, doktorand je obavezan najkasnije mjesec dana od datuma obrane doktorskog rada:
a) Predati sastavnici tvrdo uvezeni primjerak doktorskog rada,
b) Predati elektroničku verziju doktorskog rada,
c) Ispuniti sveučilišni obrazac i web aplikaciju za promociju
 

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije