YouTube
Instagram
Facebook
×

Tijek studija

Studij se sastoji od organizirane nastave i praktičnog rada (znanstveno-istraživački rad). Maksimalno opterećenje u nastavi ne prelazi 20 % ukupnog opterećenja studija izraženog u ECTS bodovima.


Studij je koncipiran tako da se u prvom semestru svim polaznicima omogućuje stjecanje znanja iz obveznih metodoloških predmeta (prva bodovna skupina), dok u drugom i trećem semestru student bira izborni modul i izborne predmete (druga bodovna skupina) u dogovoru s mentorom prema znanstvenoj aktivnosti i polju znanstvenih istraživanja. Tijekom studija studenti moraju dokazati i znanstvenu aktivnost koja se boduje prema definiranim kriterijima (treća bodovna skupina).

Tijekom studija polaznici trebaju skupiti u izravnoj nastavi 36 ECTS bodova iz prve i druge bodovne skupine (obvezni predmeti, izborni modul i izborni predmeti) i 144 ECTS boda iz treće bodovne skupine (znanstvenim radovima, znanstvenom aktivnošću te izradom doktorskog rada).   

 

1. semestar2. semestar3. semestar4. semestar5. semestar6. semestar
obvezni predmeti      8 ECTSizborni modul      14 ECTSizborni predmeti  14 ECTSznanstveni radovi, znanstvena aktivnost, izrada doktorskog rada  144 ECTS


Studenti mogu umjesto izbornih predmeta iz predloženog studijskog programa upisivati i predmete s drugih doktorskih studija.
Cjelokupan program doktorskoga studija provodi se u obliku predavanja, vježbi, provedbe istraživanja, pisanja seminarskih radova te objave znanstvenih i stručnih radova.
Nastava se održava u blokovima po pojedinim predmetima nakon čega student ima mogućnost polaganja ispita. U slučaju broja polaznika manjeg od pet predavanja se održavaju putem konzultacija, a praktični se dio održava u grupama prema broju polaznika.

 

VAŽNO

Nakon uspješne obrane doktorskog rada, a u svrhu izdavanja potvrde o stjecanju stupnja doktora znanosti, doktorand je obavezan najkasnije mjesec dana od datuma obrane doktorskog rada:
a) Predati sastavnici tvrdo uvezeni primjerak doktorskog rada,
b) Predati elektroničku verziju doktorskog rada,
c) Ispuniti sveučilišni obrazac i web aplikaciju za promociju
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije