×

Laboratorij za dendroekologiju

Laboratorij za dendroekologiju (Dendrolab) je znanstveno-istraživački laboratorij u sklopu Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Djelatnost

Djelatnost članova Laboratorija je usmjerena na fundamentalna i primijenjena istraživanja iz područja paleoklimatologije, ekologije, hidrologije i dinamike šumskih ekosustava. Rad istraživačkog tima dendroekološkog laboratorija usmjeren je na istraživanja i bolje razumijevanje interakcije klime i rasta stabala na području Dinarida, Mediterana i jugoistočne Europe. Fokus istraživačke grupe usmjeren je na dugoročne rekonstrukcije klimatskih prilika i ekstremnih klimatskih događaja te analizama i rekonstrukcijama prirodnih poremećaja u šumskim ekosustavima (požari, poplave, suše, progradacije insekata). Dendroekološki laboratoriji trenutno posjedujemo preko 5000 novo prikupljenih uzoraka sa područja jugoistočne Europe.
 


 

Ostala područja interesa uključuju:

 • Konstrukciju i razvoj dugoročnih vremenskih serija rasta stabala na području jugoistočne Europe
 • Analize utjecaja klimatskih promjena na šumske ekosustave i pojedine vrste drveća
 • Analize mjera prilagodbe na klimatske promjene za ranjive sektore
 • Analiza stabilnih izotopa
 • Provedba fundamentalnih istraživanja te publiciranje rezultata u časopisima visokog faktora odjeka
 • Edukacija motiviranih studenata prediplomskih i diplomskih studija

Najvažnija oprema

Laboratorij raspolaže:

 • Terenskim sustavom za prikupljanje podataka o strukturi šumskih sastojina (FieldMAP)
 • Winscanopy sustavom za snimanje hemisfernih fotografija (fisheye)
 • Opremom za terensko prikupljanje uzoraka (Presslerova svrdla raznih duljina od 30 – 100 cm)
 • Opremom za mehaničku grubu i finu obradu uzoraka (tračne brusilice i sl.)
 • ATRICS sustavom sa binokularom i polariziranom izvorom svjetla te automatiziranim stolom (100 cm) za snimanje uzoraka
 • 24 Procesorskom radnom stanicom za zahtjevne grafičke obrade snimaka i ekološka modeliranje (64GB RAM)
 • Više radnih stanica sa pripadajućom programskom podrškom
 • GPS uređajima, promjerkama, visinomjerima i dr. sitnom terenskom opremom

 
Projekti

 

 • REMOTE (REsearch on MOuntain TEmperate) Primary Forests
 • CroFEM - Establishing Long-Term Scientific Monitoring of Natural Forest Ecosystems in Croatia
 • Stručna studija i planovi za šumariju Koška - Stanje šumskih i vodenih ekosustava sa preporukama za gospodarenje, Hrvatske šume, 2017
 • Utjecaj hidrotehničkih zahvata na funkcioniranje i usluge nizinskih šumskih ekosustava – modelno istraživanje (2014) (FZOEU)
 • Utjecaj klimatskih promjena na stabilnost nizinskih šumskih ekosustava (2013-2014) (MZOS-Sveučilište u Zagrebu)
 • Modeliranje razine vodostaja jezera Bundek obzirom na razinu vodostaja rijeke Save (u: Studija uređenja jezera Bundek, izvođač: Šumarski fakultet u Zagrebu, Zagreb 2004.
 • Kartiranje promjena stanišnih tipova korištenjem satelitskih snimaka na području šume Žutica (za: INA Zagreb), izvođač: Šumarski fakultet u Zagrebu 2006
 • Utjecaj prijedloga projekta "Sjeverne tangente" na šumske ekosustave u podnožju PP Medvednica (2008)
 • Forest habitats and forest communities in Croatia (SINP) 2007
 • The regeneration dynamics of beech-fir old-growth forests in Croatian Dinarides (MZOS)
 • Utjecaj strukture sastojine na potrajnost i pomlađivanje bukovo-jelovih i jelovih šuma u Nacionalnom parku Plitvička jezera (NP Plitvička jezera)
 • Establishment of permanent monitoring of spruce ecosystems (Picea abies Karst.) in the Northern Velebit National Park (NP Northern Velebit)
 • Scientific analysis of the characteristics of the virgin forest of Northern Velebit and establishing monitoring as benchmarks for monitoring changes in forest habitats , particularly within ecological network NATURA 2000 (SINP)
 • Floral research and vegetation mapping of forest community in Plitvice lakes national park. 2010-2013
 • Institutional Building and Implementation Natura 2000 in Croatian Forests (PHARE 2005 project EU/123526/D/SER/HR)
 • COST Action FP0603- Forest models for research and decision support in sustainable forest management WG4 (2007-2011)
 • PLANET ACTION 2012 - Mapping of Forests Ecosystems in the Plitvice Lakes National Park

 

Aktualno

02.12.2019

Obavijest za stanare studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb

29.11.2019

Obavijest 4 - STEM stipendije

III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije