YouTube
Instagram
Facebook
×

Laboratorij za dendroekologiju

Laboratorij za dendroekologiju (Dendrolab) je znanstveno-istraživački laboratorij u sklopu Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.


Djelatnost

Djelatnost članova Laboratorija je usmjerena na fundamentalna i primijenjena istraživanja iz područja paleoklimatologije, ekologije, hidrologije i dinamike šumskih ekosustava. Rad istraživačkog tima dendroekološkog laboratorija usmjeren je na istraživanja i bolje razumijevanje interakcije klime i rasta stabala na području Dinarida, Mediterana i jugoistočne Europe. Fokus istraživačke grupe usmjeren je na dugoročne rekonstrukcije klimatskih prilika i ekstremnih klimatskih događaja te analizama i rekonstrukcijama prirodnih poremećaja u šumskim ekosustavima (požari, poplave, suše, progradacije insekata). Dendroekološki laboratoriji trenutno posjedujemo preko 5000 novo prikupljenih uzoraka sa područja jugoistočne Europe.
 


 

Ostala područja interesa uključuju:

 • Konstrukciju i razvoj dugoročnih vremenskih serija rasta stabala na području jugoistočne Europe
 • Analize utjecaja klimatskih promjena na šumske ekosustave i pojedine vrste drveća
 • Analize mjera prilagodbe na klimatske promjene za ranjive sektore
 • Analiza stabilnih izotopa
 • Provedba fundamentalnih istraživanja te publiciranje rezultata u časopisima visokog faktora odjeka
 • Edukacija motiviranih studenata prediplomskih i diplomskih studija

Najvažnija oprema

Laboratorij raspolaže:

 • Terenskim sustavom za prikupljanje podataka o strukturi šumskih sastojina (FieldMAP)
 • Winscanopy sustavom za snimanje hemisfernih fotografija (fisheye)
 • Opremom za terensko prikupljanje uzoraka (Presslerova svrdla raznih duljina od 30 – 100 cm)
 • Opremom za mehaničku grubu i finu obradu uzoraka (tračne brusilice i sl.)
 • ATRICS sustavom sa binokularom i polariziranom izvorom svjetla te automatiziranim stolom (100 cm) za snimanje uzoraka
 • 24 Procesorskom radnom stanicom za zahtjevne grafičke obrade snimaka i ekološka modeliranje (64GB RAM)
 • Više radnih stanica sa pripadajućom programskom podrškom
 • GPS uređajima, promjerkama, visinomjerima i dr. sitnom terenskom opremom

 
Projekti

 

 • REMOTE (REsearch on MOuntain TEmperate) Primary Forests
 • CroFEM - Establishing Long-Term Scientific Monitoring of Natural Forest Ecosystems in Croatia
 • Stručna studija i planovi za šumariju Koška - Stanje šumskih i vodenih ekosustava sa preporukama za gospodarenje, Hrvatske šume, 2017
 • Utjecaj hidrotehničkih zahvata na funkcioniranje i usluge nizinskih šumskih ekosustava – modelno istraživanje (2014) (FZOEU)
 • Utjecaj klimatskih promjena na stabilnost nizinskih šumskih ekosustava (2013-2014) (MZOS-Sveučilište u Zagrebu)
 • Modeliranje razine vodostaja jezera Bundek obzirom na razinu vodostaja rijeke Save (u: Studija uređenja jezera Bundek, izvođač: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu, Zagreb 2004.
 • Kartiranje promjena stanišnih tipova korištenjem satelitskih snimaka na području šume Žutica (za: INA Zagreb), izvođač: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu 2006
 • Utjecaj prijedloga projekta "Sjeverne tangente" na šumske ekosustave u podnožju PP Medvednica (2008)
 • Forest habitats and forest communities in Croatia (SINP) 2007
 • The regeneration dynamics of beech-fir old-growth forests in Croatian Dinarides (MZOS)
 • Utjecaj strukture sastojine na potrajnost i pomlađivanje bukovo-jelovih i jelovih šuma u Nacionalnom parku Plitvička jezera (NP Plitvička jezera)
 • Establishment of permanent monitoring of spruce ecosystems (Picea abies Karst.) in the Northern Velebit National Park (NP Northern Velebit)
 • Scientific analysis of the characteristics of the virgin forest of Northern Velebit and establishing monitoring as benchmarks for monitoring changes in forest habitats , particularly within ecological network NATURA 2000 (SINP)
 • Floral research and vegetation mapping of forest community in Plitvice lakes national park. 2010-2013
 • Institutional Building and Implementation Natura 2000 in Croatian Forests (PHARE 2005 project EU/123526/D/SER/HR)
 • COST Action FP0603- Forest models for research and decision support in sustainable forest management WG4 (2007-2011)
 • PLANET ACTION 2012 - Mapping of Forests Ecosystems in the Plitvice Lakes National Park

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije