×

Preddiplomski

Preddiplomski studiji traju šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova). 

Više o upisima na Preddiplomski studij Šumarstva

Završetkom preddiplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru:  Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka šumarstva


Šumarstvo je struka, znanost i umijeće gospodarenja i očuvanja šumskih ekosustava za trajnu dobrobit društva, okoliša i privrede. U skladu s time, na preddiplomskom i diplomskom studiju Šumarstvo studenti se osposobljavaju za upravljanje šumskim ekosustavima s biološko-ekološkog, tehničkog i gospodarskog gledišta.

Program preddiplomskoga studija Šumarstvo koncipiran je tako da studenta logičnim slijedom vodi od temeljnih bioloških i tehničkih disciplina, preko disciplina u kojima se upoznaje sa sastavnicama šumskog ekosustava i tehnikama koje omogućuju šumsko gospodarenje do onih u kojima zaokružuje znanja o gospodarenju šumama i šumskim zemljištima.

Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: potpuna osposobljenost za poslove revirnika, stručni suradnik u svim poslovima šumarske struke, radovi na inventarizaciji šuma, sudjelovanje u realizaciji programa gospodarenja šumama, svi stručni terenski poslovi na osnivanju, njezi i obnovi šumskih sastojina, poznavanje mehaničkih sredstava, tehnike te standardnih tehnologija primjenjivih u šumarstvu – prije svega u pridobivanju drva iz prirodnih šuma, šumskih kultura i plantaža. Nadalje, prvostupnik šumarstva se osposobljava za stručne radove na melioraciji i uređenju šumskih površina u mediteranskome području, zaštiti šuma od abiotskih i biotskih čimbenika, posebice od požara, voditeljstvu na stručnim poslovima provedbe lovno-gospodarskih programa i osnova, organizaciji lovišta, suradnji na izradi ekoloških studija i prostornih planova, tehnici i tehnologiji gradnje šumskih prometnica, poslovima prodaje drvnih sortimenata, organizacije proizvodnje u šumarstvu, zaštite na radu u šumarstvu. Osposobljen je za individualni rad u privatnome poduzetništvu i revirničkome sustavu u šumarstvu, a za timski rad za sve ostale poslove u šumarskoj struci, zaštiti prirode i okoliša.


Prvostupnik šumarstva je pripremljen za stručno usavršavanje kroz razne seminare i radionice tijekom svoga rada, a u redovitom studiju u potpunosti je osposobljen za nastavak studija na Šumarskome fakultetu u diplomskim programima na smjerovima Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem te Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu.

Pristupnici na preddiplomskom studiju Šumarstvo osposobljavaju se da se mogu uz određene uvjete uključiti na preddiplomski studij Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša na Šumarskome fakultetu te na preddiplomske studije srodnih fakulteta Biotehničkih znanosti.

Aktualno

02.12.2019

Obavijest za stanare studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb

29.11.2019

Obavijest 4 - STEM stipendije

III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije