YouTube
Instagram
Facebook
×

Izbori za dekana Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u mandatnom razdoblju akad. god. 2020/2021. i 2021/2022. - pismo dekana prof. dr. sc. Tibora Penteka


Poštovani kolegice i kolege nastavnici, suradnici i studenti, poštovano nenastavno osoblje Šumarskoga fakulteta!

Danas smo, prvi put u našoj dugoj i bogatoj povijesti, izbore za dekana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održali na daljinu elektroničkim putem, tajnim glasanjem, pomoću mrežne aplikacije koju je razvio Sveučilišni računski centar. Nismo to učinili svojom voljom, već smo se morali prilagoditi životu u vrijeme pandemije uzrokovane koronavirusom. Prema informacijama kojima trenutačno raspolažem mi smo prva i za sada jedina sastavnica zagrebačkoga Sveučilišta koja je na ovaj način uspješno provela izbore za dekana za mandatno razdoblje akad. god. 2020/2021. i 2021/2022.

Smatram da su izbori protekli dobro, glasali su svi članovi Fakultetskoga vijeća, pri glasanju nije bilo tehničkih problema (ili bar ne većih, značajnijih tehničkih problema koje nije bilo moguće otkloniti), a Izborno je povjerenstvo izvješće o provedenim izborima poslalo svim članovima Fakultetskoga vijeća elektroničkom poštom u vrlo kratkom roku nakon završetka glasanja.

Na uspješno pripremljenim i provedenim izborima zahvaljujem ponajprije predsjedniku i članovima Izbornoga povjerenstva profesoru Stjepanu Risoviću, akademiku Igoru Aniću i glavnoj tajnici Fakulteta gospođi Ljubici Štos, dipl. iur., koji su u pripremi i provedbi kompletnih izbora, a poglavito u pripremi i provedbi glasanja kvalitetno odradili velik i zahtjevan posao. Hvala našim sistemskim inženjerima mr. sc. Vladi Koštalu i Mihaelu Šutalu, univ. bacc. ing. comp., koji su također dali značajan doprinos pripremi i provedbi izbora u pružanju informatičke podrške te u komunikaciji sa Sveučilišnim računskim centrom. Zahvalu upućujem i Sveučilišnomu računskomu centru, na čelu s ravnateljem dr. sc. Zoranom Bekićem, koji je uz izradu mrežne aplikacije za provedbu glasanja pružio i informatičku podršku samomu glasanju.

Poštovani zaposlenici i studenti našega Fakulteta, dopustite mi kratak osvrt na rezultate provedenih izbora.

Zahvaljujem velikoj većini članova Fakultetskoga vijeća koji su mi nakon proteka nešto više od tri četvrtine prvoga dekanskoga mandata dali povjerenje i za drugi dekanski mandat. To je pokazatelj da ste u dosadašnjem tijeku mojega dekanskoga mandata prepoznali kvalitetu odrađenoga posla, postignute vrijedne rezultate u djelokrugu Fakulteta te u velikoj mjeri realizirane programske ciljeve mojega dekanskoga programa. Sve to ne bi bilo moguće ostvariti bez izuzetne suradnje s mojim najbližim suradnicima, prodekanima,  s predstojnicima zavodâ i voditeljicama stručnih službi, s voditeljima studija, s predsjednicima fakultetskih odbora i povjerenstava, s djelatnicima stručnih službi Fakulteta i sa svim nastavnicima, suradnicima, studentima i nenastavnim osobljem našega Fakulteta. Stoga svima od srca hvala na dosadašnjoj dobroj i iskrenoj suradnji i podršci.

Hvala i svim članovima Fakultetskoga vijeća koji danas nisu glasali za mene. Vi ćete mi biti jedan od motiva da u idućem dekanskom mandatu još predanije i kvalitetnije obavljam časnu dužnost dekana Šumarskoga fakulteta.

Do kraja ovoga i tijekom idućega dekanskoga mandata od svih zaposlenika i studenata Fakulteta očekujem najmanje onakvu suradnju i podršku kakvu ste Upravi Fakulteta, na čelu sa mnom, i do sada pružali. Također, kada god za tim bude potrebe, od svih vas očekujem i drugačija promišljanja i stavove od mojih, argumentiranu raspravu, pa i konstruktivnu kritiku radi pronalaženja optimalnih rješenja, donošenja najboljih odluka, a sve radi napretka i prosperiteta našega Fakulteta.

U sadašnjoj vam epidemiološki nepovoljnoj situaciji zbog koronavirusa u Hrvatskoj i otežanoj zbog snažnog potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine u ranim jutarnjim satima, a u kojem je i naša nastavna i znanstvena infrastruktura, više ona u paviljonu IV i njegovu aneksu nego ona u novoj zgradi Fakulteta, pretrpjela značajna oštećenja, ne mogu obećati točan dan povratka na Fakultet, ali se mogu obvezati da ćemo taj željno očekivani dan, zahvaljujući mnogim aktivnostima koje provodimo te zahvaljujući iznimnomu trudu i zalaganju mnogih od nas, dočekati što je moguće spremniji.

Do tada ćemo, kao što smo to činili i do sada rukovodeći Fakultetom, u ovim teškim vremenima, davati sve ono najbolje od sebe. Uz povjerenje, podršku i slijeđenje zaposlenika i studenata Šumarskoga fakulteta, ovu ćemo izvanrednu situaciju nastojati zamijeniti redovitom te iz nje izići jači, međusobno povezaniji, organiziraniji i tolerantniji, ukratko – bolji ljudi.

Nadam se, vjerujem i znam da ćemo zajedno, i pravodobno i kvalitetno, odgovoriti na sve buduće izazove koji su pred nama te tako Fakultet šumarstva i drvne tehnologije unutar Sveučilišta u Zagrebu, u okviru Europskoga prostora obrazovanja i znanosti, u sferi šumarske i drvnotehnološke struke u Hrvatskoj i u Europi pozicionirati i održati na visokoj razini kakvu naš Fakultet zaslužuje.

Cijenjeni i dragi kolegice i kolege nastavnici, suradnici i studenti, cijenjeno nenastavno osoblje, vama i vašim obiteljima želim puno zdravlja i strpljivosti uz poruku nade i vjere da ćemo se vrlo skoro vratiti našemu uobičajenomu životu.

S osobitim poštovanjem i uz srdačan pozdrav,

vaš dekan

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije