YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest studentima o početku predavanja u ljetnom semestru akad.god. 2020./21.


Predavana na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u ljetnom semestru akad. god. 2020./21. započet će 01. ožujka 2021. i trajati će do 11. lipnja 2021. godine prema novo objavljenom Akademskom kalendaru.

Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije