YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku

Smeđa zgrada 2. kat, žuta zgrada 2. kat


Fax: +385 01 235 2513


Znanstvena djelatnost i projekti

Na Zavodu se provode znanstvena istraživanja u okviru različitih znanstvenih projekata čiji rezultati se očituju u velikom broju objavljenih znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Pri tome djelatnici Zavoda ostvaruju intenzivnu suradnju s velikim brojem znanstvenika s drugih znanstvenih institucija iz Hrvatske i svijeta. Istraživanja se provode uglavnom u sljedećim područjima: šumarska genetika, kvantitativna i populacijska genetika, očuvanje genofonda i istraživanje genetske i epigenetske varijabilnosti šumskih vrsta drveća, oplemenjivanje šumskoga drveća, proizvodnja biomase u kratkim ophodnjama, taksonomija bilja, vegetacijska ekologija, floristika, fiziologija plodonošenja, fiziologija stresa, ishrana drvenastih vrsta, dendrologija, hortikulturna dendrologija, ukrasne trajnice i jednogodišnje bilje u uređenje urbanog zelenila i dr.

 

Znanstveni projekt

 • Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
 • Fitocenološko-sintaksonomska istraživanja vegetacije Mediterana (1991-1993, voditelj I. Trinajstić, suradnik J. Franjić)
 • Oplemenjivanje šumskoga drveća (1991-1995, voditelj A. Krstinić, suradnici D. Kajba, J. Franjić)
 • Dendroflora u funkciji urbanog šumarstva (1991-1995, voditelj Ž. Borzan, suradnik M. Idžojtić)
 • Zaštita i obnova ekosustava (1996-2002, suradnici D. Kajba i J. Franjić)
 • Ukrasna dendroflora u hrvatskom urbanom šumarstvu (1996-2002, voditelj Ž. Borzan, suradnici M. Idžojtić i D. Kremer)
 • Zimotrenost cera (Quercus cerris L.) u Hrvatskoj (1998-2000, poticajni projekt, voditelj J. Franjić)
 • Morfološka, anatomska i kemijska obilježja hibrida četiriju vrsta borova i njihova identifikacija (1998-2000, poticajni projekt, voditelj M. Idžojtić)
 • Proizvodnja biomase mekih listača u kratkim ophodnjama (2000-2002, voditelj D. Kajba, suradnik S. Bogdan)
 • Proizvodnja biomase mekih listača u bioenergetskim kulturama (2003-2005, voditelj D. Kajba, suradnici S. Bogdan i I. Katičić)
 • Šumsko drveće i grmlje na web-u (2000, informatički projekt, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Šumsko zeljasto bilje on-line (2001, informatički projekt, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore u zimskom periodu (2001, informatički projekt, voditelj M. Idžojtić)
 • Ukrasno drveće i grmlje u Hrvatskoj (2002, informatički projekt, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Sustav za biometrijsku klasifikaciju lista temeljen na naprednim računarskim metodama (2002, informatički projekt, voditelj Ž. Škvorc, suradnik J. Franjić)
 • Ključ i atlas za determinaciju plodova i sjemenki autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja, s interaktivnom provjerom znanja (2004, informatički projekt, voditelj M. Idžojtić, suradnik D. Kremer)
 • Imele u Hrvatskoj-biologija, ekologija, rasprostranjenost i vrste domaćini (2002-2006, voditelj M. Idžojtić, suradnik M. Zebec)
 • Varijabilnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj (2004-2006, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Očuvanje genofonda i oplemenjivanje glavnih vrsta drveća nizinskih šuma Hrvatske (2006-2011, voditelj D. Kajba, suradnici S. Bogdan, I. Katičić, M. Zebec)
 • Gospodarenje staništima zahvaćenim sukcesijom u nizinskom području Hrvatske (2007-, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić, K. Sever)
 • Značaj sukcesije u očuvanju biološke raznolikosti Slavonskoga gorja (2007-, suradnik J. Franjić)
 • Sukcesija na staništima endemičnih i rijetkih biljnih vrsta (2007-, suradnik Ž. Škvorc)
 • Varijabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj (2007-, voditelj M. Idžojtić, suradnici M. Zebec, D. Kajba, S. Bogdan, I. Katičić)
 • Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja (2007-, suradnik M. Idžojtić)

Projekti Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb

 • Oplemenjivanje brzorastućih listača (1986-1990, voditelj A. Krstinić, suradnik D. Kajba)
 • Očuvanje genofonda važnijih autohtonih vrsta šumskog drveća (1986-1990, voditelj A. Krstinić, suradnik D. Kajba)
 • Faktori inkompatibilnosti između crnog i običnog bora i mogućnosti masovne proizvodnje njihovih hibrida (1986-1990, voditelj M. Vidaković, suradnik D. Kajba)
 • Očuvanje genofonda hrasta lužnjaka, jele i obične smreke (1991-1995, voditelj A. Krstinić, suradnici D. Kajba, J. Franjić)
 • Varijabilnost i oplemenjivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj (1991-1995, voditelj A. Krstinić, suradnici D. Kajba, J. Franjić)
 • Proizvodnja biomase mekih listača u kratkim ophodnjama (1991-1995, voditelj A. Krstinić, suradnik D. Kajba)
 • Oplemenjivanje brzorastućih listača (1991-1995, voditelj A. Krstinić, suradnik D. Kajba)
 • Proizvodnja biomase mekih listača (1996-2000, voditelj D. Kajba, suradnik S. Bogdan)
 • Oplemenjivanje topola i vrba (1996-2000, voditelj D. Kajba, suradnik S. Bogdan)
 • Istraživanje varijabilnosti različitih familija međuvrsnih hibrida dvoigličavih borova (1996-2000, voditelj M. Idžojtić)
 • Očuvanje genofonda šumskih vrsta drveća (2001-2005, voditelj D. Kajba, suradnici S. Bogdan i I. Katičić)
 • Proizvodnja šumskog sjemena u klonskim sjemenskim plantažama i testovima potomstva (2001-2005, voditelj D. Kajba, suradnici S. Bogdan i I. Katičić)
 • Značaj šumskih rubova u očuvanju biodiverziteta (2001-2005, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Istraživanja morfološke varijabilnosti hrvatskih hrastova (2001-2005, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Drvenasti neofiti u Hrvatskoj (2001-2005, voditelj M. Idžojtić)
 • Varijabilnost brekinje (Sorbus torminalis /L./ Crantz) u Hrvatskoj (2001-2005, voditelj M. Idžojtić)
 • Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti listača (2006-2010, voditelj D. Kajba, suradnici S. Bogdan i I. Katičić)
 • Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) (2006-2010, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Fitogeografske značajke šuma Slavonskoga gorja (2006-2010, voditelj Ž. Škvorc, suradnik J. Franjić)
 • Revitalizacija Arboretuma Lisičine (2006-2010; 2011-2015, voditelj M. Idžojtić, suradnik M. Zebec)
 • Fiziološke i anatomske značajke hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)  iz odabranih populacija (2010-2012, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, K. Sever, D. Krstonošić)
 • Procjena genetske raznolikosti hrasta lužnjaka u pokusnim nasadima s potomstvom iz sjemenskih sastojina (2010-2012, voditelj S. Bogdan)
 • Očuvanje raznolikosti brijestova u Hrvatskoj (2011-2013, voditelj M. Zebec)
 • Fitogeografska istraživanja šuma požeško-slavonskog gorja (2011-2015, voditelj Ž. Škvorc, suradnici J. Franjić, D. Krstonošić, K. Sever)

Projekti EU fondova

 • FGErobur - Phenotypic and Genetic Diversity of Pedunculate oak (Quercus robur L.) in Europe (2015-2016, voditelj K. Sever, suradnici D. Krstonošić, I. Katičić Bogdan, M. Temunović)
 • Projekt Braun-Blaquet: karakterizacija europskih vegetacijskih tipova (Europski socijalni fond i Vlada Češke Republike, Postdoc II, CZ, 1.07/2.3.00/30.0037) (2012-2015, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić)

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

 • Uloga biotičkih čimbenika na vitalitet poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u poplavnim šumama Hrvatske (2014-2018, suradnik D. Kajba)
 • Očuvanje genofonda šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena (2014-2018, suradnik S. Bogdan)
 • Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine (2015-2019, voditelj J. Franjić, suradnici S. Bogdan, M. Ivankovič, I. Katičić Bogdan, M. Morić, D. Krstonošić, K. Sever, Ž. Škvorc, M. Temunović, I. Čehulić)
 • Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena (2018-2022, suradnik S. Bogdan)
 • Raznolikost i interakcije kestena, patogene gljive koja izaziva rak kestena i virusa koji inficira gljivu: učinak na oporavak kestena (2014-2017, suradnici M. Idžojtić i I. Poljak)
 • Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna (2018-2022, voditeljica M. Idžojtić, suradnik I. Poljak)

Projekti zaklade Adris

 • Specifikacija plodova lovranskog maruna (2013-2014, voditeljica M. Idžojtić)

Međunarodni znanstveni projekti

 • FP 6 Probiobalkan (EU FP6  INCO Programme) (2004-2006, suradnik D. Kajba)
 • Development of a sustainable charcoal industry TCP/CRO/3101 (A) (FAO) (2006-2008, konzultant D. Kajba)
 • BEE – Biomass Energy Europe (EC FP7-Energy-2007-1-RTD) (2008-2010, nacionalni voditelj D. Kajba)
 • BENWOOD – Coordination Action in Support of Sustainable  And Eco-Efficient Short Rotation Forestry in CDM Countries (EC FP7-KBBE-2008-2B,  nacionalni voditelj D. Kajba, suradnik I. Katičić).
 • Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable management (FRAXBACK) (EC - COST, 2011-2016, suradnik D. Kajba)
 • EUFORINNO RegPotNo. 315082 (EC, 2013-2015, suradnik D. Kajba)
 • Uspostava europskog crvenog popisa staništa (EC,  2013-2016, nacionalni voditelj Ž. Škvorc, suradnici D. Krstonošić, J. Franjić)
 • Kartiranje kopnenih staništa Republike Hrvatske (2014-2015 MZOIP No. MENP/QCBS/13/04 suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić, J. Franjić)
 • Non-native tree species for european forests: experiences, risks and opportunities (NNEXT), (EC - COST, 2014-2018, suradnik D. Kajba)
 • LIFEGENMON - LIFE for EUROPEAN FOREST GENETIC MONITORING SYSTEM  (EC - LIFE+, 2014-2020, suradnik D. Kajba)
 • Adaptive genetic variation of Quercus robur  populations from the species’ southeastern range margin in Croatia – SOUTHOAK (2014, Trees4Future - transnational accesses program, voditeljica M. Temunović)
 • Invasive chestnut diseases in the Balkans and Georgia - epidemiological research and management options (2014- 2017, Swiss National Science Foundation, suradnici M Idžojtić i I. Poljak)
 • Dynamics of virus interfection in mycrovirus-mediated biological control of a fungal pathogen (2018-2022, Hrvatsko-švicarski istraživački program, suradnici M Idžojtić i I. Poljak)

Hrvatsko-američki projekti

 • Utjecaj zračenog polena na fiziologiju rasta (1973, voditelj M. Vidaković, suradnici A. Krstinić, Ž. Borzan, B. Jurković-Bevilacqua)
 • Utjecaj mikrookolšnih uvjeta na inkompatibilnost vrsta dvoigličavih borova (1977, voditelj M. Vidaković, suradnici A. Krstinić, Ž. Borzan, B. Jurković-Bevilacqua)
 • Čimbenici inkompatibilnosti europskoga crnog bora i običnog bora te mogućnost masovne proizvodnje njihovih križanaca (1985, voditelj M. Vidaković, suradnici A. Krstinić, Ž. Borzan, B. Jurković-Bevilacqua)
 • Oplemenjivanje šumskog drveća (1991, voditelj M. Vidaković, suradnici A. Krstinić, Ž. Borzan, D. Kajba)

Hrvatsko-francuski projekti

 • Analiza širine ekološke niše submediteranskih drvenastih vrsta – ključ uspješne prilagodbe klimatskim promjenama (2015-2016, voditeljica M. Temunović)
 • Potencijalni utjecaj klimatskih promjena na vrste jasena na Mediteranu (2011-2012, suradnik M. Temunović)

Hrvatsko-slovenski projekti

 • Vegetacija šumskih rubova (2002-2003, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Komparativna istraživanja šumskih i nešumskih ekosustava u Sloveniji i Hrvatskoj (2005-2006, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Varijabilnost i očuvanje genofonda poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u slivu rijeke Save (2006-2007, voditelj D. Kajba, suradnici S. Bogdan i I. Katičić)
 • Istraživanje brezovih šuma i njihove sindinamike u Sloveniji i Hrvatskoj (2007-2008, voditelj Ž. Škvorc, suradnici J. Franjić, D. Krstonošić)
 • Travnjačka vegetacija duž klimatskoga gradijenta sjeverozapadnoga Balkana (2012-2013, voditelj Ž. Škvorc, suradnici D. Krstonošić, J. Franjić)
 • Utjecaj sukcesije na smanjenje raznolikosti brdskoga područja Slovenije i Hrvatske (2012-2013, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić)

Hrvatsko-srpski projekti

 • Diversity of vegetation of wet medows in climatic gradient along the southern edge of the Pannionian plain (2016-2017, voditelj Ž. Škvorc, suradnici J. Franjić, D. Krstonošić)

Ostali projekti

 • Inventarizacija, valorizacija i kategorizacija flore Parka prirode Papuk (2003, voditelj J. Franjić)
 • Sukcesija vegetacije na području Parka Prirode Papuk (2009, voditelj D. Krstonošić)
 • Vegetacijske značajke bukovih šuma na području parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje (2010, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić)
 • Vegetacijske značajke bukovih šuma na području parka prirode Učka (2010, voditelj J. Franjić, , suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić)
 • Idejno rješenje sanacije staništa rijetkih, ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta u parku prirode Velebit (2010-2012, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić, K. Sever)
 • Idejno rješenje očuvanja bioraznolikosti (bioraznovrsnosti) parka prirode Velebit s naglaskom na travnjačke površine (2010-2012; 2014, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić, K. Sever)
 • Studija trenutnog stanja mediteranskih suhih travnjaka (vapnenački pašnjaci i travnjaci) u Parku prirode Biokovo (2014, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić, K. Sever)
 • Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnom parku Mljet (2014-2018, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić, K. Sever)
 • Florističke i vegetacijske značajke šumskih sastojina Nacionalnoga parka Mljet (2018, 2019, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić, K. Sever)
 • Non-native tree species for European forests - experiences, risks and opportunity (NNEXT) (2014-2018, COST Action FP1403, M Idžojtić i I. Poljak)

 

Stručna djelatnost

Stručna djelatnost Zavoda provodi se kroz suradnju s poduzećem Hrvatske šume d.o.o. na poslovima izrade programa gospodarenja i stručnog nadzora u klonskim sjemenskim plantažama, te na programima oplemenjivanja šumskoga drveća i očuvanja genetske raznolikosti. Djelatnici Zavoda sudjeluju u radu stručnih tijela, te stručnih povjerenstava za izradu zakona i pravilnika iz područja oplemenjivanja šumskoga drveća i očuvanja genetske raznolikosti. Osim toga djelatnici Zavoda rade na poslovima izrade konzervacijskih studija, poučnih staza, te inventarizaciji biljnoga svijeta i staništa za različite naručitelje na području Republike Hrvatske.

 

Stručni projekti

 • Inventarizacija vegetacije Parka prirode Papuk (2003, voditelj J. Franjić)
 • Inventarizacija flore Park šume Jankovac (2003, voditelj J. Franjić)
 • Vegetacija Park šume Jankovac (2003, voditelj J. Franjić)
 • Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma Zagrebačke županije (2006, voditelj J. Franjić, suradnik Ž. Škvorc)
 • Valorizacija socijalnih uloga šuma i nedrvnih šumskih proizvoda na području grada Zagreba (2007-2008, voditelj J. Franjić, suradnici Ž. Škvorc, D. Krstonošić)
 • Postavljanje pokusa za provođenje uzgojnih i genetsko meliorativnih zahvata u mladim sastojinama hrasta lužnjaka kao temelj za osnivanje i  gospodarenje sjemenskim sastojinama (2016-2018, suradnik S. Bogdan)
 • Internacionalizacija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije „kod kuće“ (InterSumfak) (2018-2021, voditeljica M. Temunović)
 • Priroda je prva - Nature No.1 (20112012, IPA projekt, M. Idžojtić - izrada Studije determinacije drveća i grmlja u Arboretumu Lisičine)

 

Usluge i proizvodi

Studije

 • programi gospodarenja i stručni nadzor u klonskim sjemenskim plantažama
 • programi oplemenjivanja šumskoga drveća i očuvanja genetske raznolikosti
 • konzervacijske studije
 • inventarizacija biljnoga svijeta i staništa

Projekti

 • izrada poučnih staza

 

Povijest Zavoda

Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku sljednik je Katedre za šumarsku genetiku i dendrologiju, osnovane 1. siječnja 1960. godine, nakon što je došlo do osamostaljenja Šumarskoga fakulteta od dotadašnjega Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta. Od osnutka 1960. godine do 2007. godine djelatnici Zavoda bili su smješteni se u samostalnom prizemnom objektu, okruženom vrtom, te na drugom katu 1. paviljona Šumarskoga fakulteta. Preseljenjem u novu Zgradu Šumarskoga fakulteta Zavod ostaje bez vrta, no smješta se u moderno opremljen prostor koji osim ureda obuhvaća molekularno-biološki laboratorij, knjižnicu, dendrološku zbirku, zavodski praktikum, učionicu, dendrološku učionicu i mikroskopski praktikum. Predstojnici Zavoda dosad su bili: akademik Mirko Vidaković (1960-1990), prof. dr. sc. Ante Krstinić (1990-1998), prof. dr. sc. Ivo Trinajstić (1998-1999), prof. dr. sc. Davorin Kajba (1999-2004), prof. dr. sc. Jozo Franjić (2004-2008), prof. dr. sc. Marilena Idžojtić (2008-2012), prof. dr. sc. Saša Bogdan (2012-2016), a od ožujka 2016. godine predstojnik je prof. dr. sc. Željko Škvorc.

 


Predmet Genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća uvedena je 1958. godine, a prvi nastavnik bio je Mirko Vidaković. Od 1966. do 1969. godine u odsutnosti Mirka Vidakovića predmet predaje Ante Krstinić. Profesor Vidaković po povratku iz Pakistana, gdje je boravio kao ekspert FAO-a, opet preuzima nastavu. Od 1975. godine do tragične pogibije 1998. godine predmetni nastavnik bio je Ante Krstinić. Od 1998. godine nastavu preuzima Davorin Kajba, a od 2007. godine kao nastavnik pridružuje se i Saša Bogdan. Od 2018. i suradnica Ida Katičić Bogdan postaje nastavnica.

 


Dendrologija se predaje od osnivanja Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu 1919. godine. Predmetni nastavnici na ovom predmetu bili su: Antun Levaković (1919-1920), Andrija Petračić (1920-1940), Milan Anić (1940-1949), Boris Zlatarić (1949-1954), Mirko Vidaković (1954-1988) i Želimir Borzan (1988-2005). Josip Karavla bio je od 1969. godine predavač, a od 1976. do 1993. godine viši predavač. Od 2005. godine Dendrologiju i srodne predmete predaje Marilena Idžojtić. U razdoblju od 2012. do 2018. godine u izvođenju nastave iz srodnih predmeta sudjeluje i Marko Zebac, a od 2019. godine nastavničkom timu pridružuje se i Igor Poljak.

 


Botanika je sastavni dio šumarske nastave također od osnivanja Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu 1919. godine. Botaniku su od 1919. do 1922. godine predavali Ivo Pevalek i Vale Vouk. Od 1922/23. do 1958/59. Ivo Pevalek je predavao Botaniku za agronome i šumare, a od 1958/59. samo studentima Šumsko-gospodarskoga odsjeka Šumarskoga fakulteta. Akademik Pevalek, kao prvi nastavnik Botanike, držao je nastavu na tome predmetu do 1965. godine. Od 1965. godine Botaniku je predavao Ivo Trinajstić, od 1999. godine nastavnik je Jozo Franjić, a od 2007. godine i Željko Škvorc, Na botanici i srodnim predmetima kao suradnici rade i Daniel Krstonošić (od 2006. godine), Krunoslav Sever (od 2007. godine) i Martina Temunović (od 2008. godine). Od 2017. godine Daniel Krstonošić radi kao nastavnik na srodnim predmetima, a nastavničkom timu pridružuju se i Krunoslav Sever (od 2018. godine) i Martina Temunović (od 2019. godine).

 


Osim navedenih djelatnika na Zavodu su radili Branka Jurković-Bevilacqua (stručni suradnik, 1958-1991.), Dario Kremer (znanstveni novak, 1997-2005.), Ivana Alešković (znanstveni novak, 2008-2017.), Milan Samaržija (rasadničar, 1960-1985.) i Vladimir Mihetec (rasadničar, 1987-2019.)
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije