YouTube
Instagram
Facebook
×

Aktivnosti laboratorija

Laboratorij za mehaničku obradu drva namijenjen je nastavnom i znanstveno-stručnom radu povezanom s tehničkim predmetima Zavoda za procesne tehnike.


U Laboratoriju se izvode vježbe sa studentima Drvnotehnološkoga odsjeka povezane s proučavanjem strojeva i alata za obradu drva, kvalitete obrade, tehničke sastavnice transporta drva i drvnih materijala i posebno napose usitnjenog drva. Također, u Laboratoriju se pripremaju uzorci potrebni za laboratorijske vježbe, ali i za istraživanja koja provode nastavnici u Zavodu.
Laboratorij raspolaže opremom za mjerenje sila i energijskih veličina tijekom mehaničke obrade drva, istraživanje kvalitete obrađene površine, zatupljenosti alata i utjecaja parametara obrade na obilježja usitnjenoga drva. Osim toga, Laboratorij omogućuje kontrolu učinkovitosti sustava za odsis i transport drvnih čestica zrakom u ovisnosti o parametrima rada sustava i drvnih čestica, zatim mjerenje brzine, tlaka i protoka u sustavu.
Djelatnosti Laboratorija pripada i istraživanje izloženosti radnika drvnoj prašini pri mehaničkoj obradi drva, a Laboratorij raspolaže opremom za određivanje masene koncentracije drvnih čestica u zraku gravimetrijskom i fotometrijskom metodom. Sva navedena mjerenja moguće je provoditi i izvan laboratorija, na terenu.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije