×

Aktivnosti laboratorija

Laboratorij za mehaničku obradu drva namijenjen je nastavnom i znanstveno-stručnom radu povezanom s tehničkim predmetima Zavoda za procesne tehnike.

U Laboratoriju se izvode vježbe sa studentima Drvnotehnološkoga odsjeka povezane s proučavanjem strojeva i alata za obradu drva, kvalitete obrade, tehničke sastavnice transporta drva i drvnih materijala i posebno napose usitnjenog drva. Također, u Laboratoriju se pripremaju uzorci potrebni za laboratorijske vježbe, ali i za istraživanja koja provode nastavnici u Zavodu.
Laboratorij raspolaže opremom za mjerenje sila i energijskih veličina tijekom mehaničke obrade drva, istraživanje kvalitete obrađene površine, zatupljenosti alata i utjecaja parametara obrade na obilježja usitnjenoga drva. Osim toga, Laboratorij omogućuje kontrolu učinkovitosti sustava za odsis i transport drvnih čestica zrakom u ovisnosti o parametrima rada sustava i drvnih čestica, zatim mjerenje brzine, tlaka i protoka u sustavu.
Djelatnosti Laboratorija pripada i istraživanje izloženosti radnika drvnoj prašini pri mehaničkoj obradi drva, a Laboratorij raspolaže opremom za određivanje masene koncentracije drvnih čestica u zraku gravimetrijskom i fotometrijskom metodom. Sva navedena mjerenja moguće je provoditi i izvan laboratorija, na terenu.

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije