YouTube
Instagram
Facebook
×

Prelaskom na on-line izvođenje nastave od 01.12.2020. izmijenjen je i raspored sati na pojedinim godinama studija


Prelaskom na on-line izvođenje nastave od 01.12.2020. izmijenjen je i raspored sati na pojedinim godinama studija. Izmijenjeni su slijedeći rasporedi satI:

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije