YouTube
Instagram
Facebook
×

Istraživački prioriteti


Istraživački prioriteti:

 

 1. Adaptive sustainable forest management and the application of remote sensing and terrestrial research under changing climate conditions and natural disasters – Prilagodljivo gospodarenje šumama uz primjenu daljinskih i terenskih istraživanja u promjenjivim klimatskim uvjetima i zbog prirodnih nepogoda
 2. Enhance benefits from forest ecosystem services, entrepreneurship in forestry and improvement of state and private forest management – Povećanje korisnih funkcija šumskih ekosustava, poduzetništvo u šumarstvu i unaprjeđenje gospodarenja u državnim i privatnim šumama
 3. Efficient, safe and environmentally sound timber harvesting operations and road constructions – Izvođenje šumskih radova na djelotvoran, siguran i okolišno prihvatljiv način
 4. Forest genetics and wood quality of fast-growing tree species and species with significant breeding potential – Šumarska genetika i kvaliteta drva brzorastućih vrsta i vrsta sa značajnim uzgojnim potencijalom
 5. Monitoring the state of forest vegetation and biodiversity research – Praćenje stanja šumske vegetacije i istraživanje bioraznolikosti
 6. Economic valuation of forest ecosystem products and services – Ekonomsko vrednovanje proizvoda i usluga šumskih ekosustava
 7. Knowledge and technology transfer as a basis for rationalisation of production in the forestry sector – Korištenje znanja i novih tehnologija kao osnova racionalizacije proizvodnje u poduzećima iz sektora šumarstva
 8. Forest protection and invasive species – Zaštita šuma i invazivne vrste
 9. Carbon storage and carbon management in forest ecosystems and wood products – Pohrana ugljika i gospodarenje ugljikom u šumskim ekosustavima i proizvodima od drva
 10. Development of ecological bio-based resins, adhesives, coatings and protection systems for improving the utility, performance, and durability of wood and wood-based products – Razvoj ekoloških smola, ljepila, premaza i zaštitnih sustava za poboljšanje korisnosti, učinkovitosti i trajnosti drva i proizvoda na bazi drva
 11. Implementation of nanotechnologies for the production of advanced bio composites – Implementacija nano- tehnologija za proizvodnju naprednih bio kompozita
 12. New and innovative technologies for sustainable and energy effective wood-based sector –Nove i inovativne tehnologije za održivu i energetski učinkovitu preradu drva
 13. Development of innovative wood products with high-added value for general use and construction – Razvoj inovativnih drvnih proizvoda visoke dodane vrijednosti za opću uporabu i graditeljstvo
 14. Implementation of Information and Communications Technology (ICT) and Life-cycle assessment (LCA) based solutions to the production of end-use wood-based products – Implementacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) i rješenja temeljenih na procjeni životnog ciklusa (LCA) za proizvodnju proizvoda na bazi drva za krajnju uporabu
 15. Hazard recognition and new methods for improvement of occupational safety in wood-based industry – Prepoznavanje opasnosti i nove metode za poboljšanje sigurnosti radnika u drvoprerađivačkim pogonima
 16. New possibilities and technologies for wood biomass useNove mogućnosti i tehnologije za uporabu drvne biomase
 17. Industry 4.0 concept and socially responsible business in the wood industry environmentKoncept Industrije 4.0 i društveno odgovorno poslovanje u okruženju drvne industrije

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije