YouTube
Instagram
Facebook
×

Biotechnical Faculty, Ljubljana - mogućnosti studentske razmjene


 

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije poziva studente na predstavljanje mogućnosti studentskih razmjena na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, koje će održati gostujući nastavnik assist. Matej Jošt, PhD u srijedu, 22. siječna 2020. u 14 sati u učionici 133, žuta zgrada.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije