×

Terenska nastava

Plan terenske nastave u ak.god. 2018/19.

Sigurnosne upute za izvođenje studentske terenske nastave i terenskih vježbi
u šumi i na šumskim radilištima

Opće obveze

 • voditelj kolegija/predmeta dužan je imenovati osobu odgovornu za sigurnost studenata na terenskoj nastavi (TN)/terenskoj vježbi (TV) iz redova onih nastavnika ili suradnika Šumarskog fakulteta koji će prisustvovati TN/TV određenog datuma. Isto mora u pisanoj formi biti dostavljeno predstojniku Zavoda, iskazano za svaki dan TN/TV.
 • voditelj kolegija/predmeta dužan je poslati pisanu obavijest domaćinu (pretpostavljeno „Hrvatske šume“ d.o.o. – krat. HŠ) o sadržaju i karakteru TN, a odgovornu osobu zadužiti za koordinaciju sigurnosnih aktivnosti s ovlaštenikom zaštite na radu HŠ, odgovornim za šumsko radilište na kojem će se provesti TN.
 • odgovorna osoba dužna je voditi računa da na šumskim radilištima HŠ u organizaciji i provedbi funkcije zaštite na radu vrijede odredbe Pravilnika o zaštiti na radu u HŠ d.o.o. (na snazi od 05. 12. 2009) te je dužna informirati se o uspostavljanom sustavu sigurnosti na Iokalitetu izvođenja TN i tome podrediti organizaciju sigurnosti studenata.
 • svi sudionici TN/TV (studenti, nastavnici, suradnici,) dužni su pri boravku u šumi i na šumskim radilištima, tamo gdje postoji opasnost predmeta (grana) s visine, koristiti zaštitnu kacigu (industrijska zaštitna kaciga koja udovoljava zahtjevima norme HRN EN 397:2012).
 • kada se TN/TV odvija na šumskim površinama/šumskom zemljištu gdje ne postoji izravna opasnost od pada grana okolnoga drveća (npr. u rasadnicima, na šumskim proplancima, čistinama, livadama i sl.) voditelj TN/TV procjenjuje nužnost korištenja ili nekorištenja zaštitne kacige.
 • svi sudionici TN dužni su koristiti reflektirajući prsluk (EN 471 class 1, revidirano u EN ISO 20471:2013) pri TN operativnog karaktera (smatra se nastava koja uključuje boravak na šumskim radilištima s neposrednim mehaniziranim radom sječe, izrade, privlačenja drva, gradnje i održavanja šumskih prometnica, utovaru, istovaru i premještanju drva, iveranju, mehaniziranim uzgojnim radovima i dr.); o karakteru TN i obvezi uporabe reflektirajućeg prsluka odlučuje voditelj kolegija.
 • sugerira se odlukom Fakultetskog vijeća obvezati sve studente na kupnju zaštitne kacige i reflektirajućeg prsluka za osobne potrebe.

Prethodne učioničke aktivnosti

 • na predavanjima i vježbama koje prethode TN/TV nastavnici/suradnici dužni su upoznati studente sa specifičnim opasnostima i rizicima na području gdje postoji opasnost od pada predmeta s visine (grana s drveća), osobito na šumskim radilištima te studente upoznati s postupanjem u slučaju izravne opasnosti ili ozljeđivanja; pritom posebno treba naglasiti izvore opasnosti mehaničke vrste (neravni, strm, sklizak, zakrčen i zarasli teren, prekrivene rupe, iznenadne zapreke i dr. suhe grane u krošnjama, zapela stabla, zategnute grane, suha ili trula dubeća stabla); biološke vrste (stršljeni, krpelji, zmije i sl.); kemijske vrste (insekticidi, pesticidi, i dr. u područjima/prostorima trenutne uporabe).
 • naglašeno upozoriti na specifične opasnosti i posebne rizike vezane uz TN/TV na kolegijima vezanima uz lov divljači, gradnju prometnica i dr.
 • obvezati studente na dolazak na TN/TV u prikladnoj odjeći i obući uz navedenu uporabu osobne zaštitne opreme, te po potrebi sugerirati uporabu repelenata za zaštitu od insekata te sredstva za zaštitu od UV zračenja

Prethodne terenske aktivnosti (pred ulazak u šumu / na šumsko radilište)

 • nastavnici/suradnici dužni su dati jasne usmene upute o općim i posebnim opasnostima te postupanju u slučaju izravne opasnosti ili ozljeđivanja; uputama trebaju biti obuhvaćeni svi studenti bez obzira na raspored po grupama i posebna zaduženja tijekom TN/TV.
 • naložiti nošenje zaštitne kacige i reflektirajućeg prsluka (kod operativne TN) čitavo vrijeme boravka u šumi i na šumskim radilištima gdje postoji opasnost od pada predmeta s visine (grana s drveća).
 • naložiti zabranu korištenja mobitela za trajanja TN/TV, osim u slučaju nužne komunikacije s nastavnicima/suradnicima radi izvođenja TN/TV te u slučaju neposredne opasnosti ili ozljeđivanja.

Aktivnosti za trajanja TN/TV

 • odgovorna osoba dužna je nadzirati poštivanje svih sigurnosnih uputa i pravila; po potrebi dužna je primijeniti mjere upozoravanja, opominjanja te udaljavanja s TN/TV.
Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije