YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Zavod za namještaj i drvo u graditeljstvu

Predstojnica: prof. dr. sc. Vlatka Jirouš Rajković

Tajnica: Dubravka Cvetan
 

Lokacija: Paviljon IV, 2. kat, lijevo


Tel:

Fax: +385 1 2352 531

e-mail:


Znanstvena djelatnost

Znanstveno-istraživački rad Zavoda je usmjeren na istraživanja konstrukcija i tehnologija namještaja i drugih proizvoda od drva te njihovo oblikovanje. U svome radu djelatnici Zavoda bave se istraživanjem zdravog spavanja i sjedenja, oblikovanjem i konstruiranjem proizvoda od drva, istraživanjem lijepljenih spojeva. Bave se površinskim modifikacijama drva, istraživanjem postojanosti novih premaznih materijala i ljepila na modificiranom i nemodificiranom drvu, problematikom kvašenja i površinske energije površine drva, fotodegradacijom površine drva i interdisciplinarnim istraživanjima iz područja biomehanike, ergonomije, kao i primjenom novih materijala u području namještaja u unutrašnjoj i vanjskoj primjeni.

 

 

Usluge i proizvodi

  • Laboratorij za drvo u graditeljstvu (LDG): Ispitivanje kvalitete drvenih podnih obloga, površinske obrade drvenih podova, ljepila za drvene podove i odabranih fizikalnih svojstava drva;
  • Laboratorij za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj (LIN): Ispitivanje kvalitete namještaja, premaza i dijelova za namještaj, dječjih igrališta i opreme;
  • Praktikum za CNC tehnologiju: Obuke za rad na CNC strojevima/obradnim centrima, obuke za rad u CAM softverima, usluge programiranja obrade za CNC obradne centre, izrade uzoraka i prototipova
  • Projekti s gospodarstvom: dizajniranje i projektiranje i/ili razvoj proizvoda, stručna mišljenja, tematska predavanja

 

Povijest Zavoda

Aktivnosti konstruiranja i tehnologije gotovih proizvoda od drva njegovane su još pri Katedri za mehaničku preradu drva počevši od njezina osnutka. Broj nastavnih predmeta tog područja s vremenom se povećavao i pojavila se potreba za osnivanjem zasebne katedre. Postupak osnivanja Katedre za finalnu obradu drva pokrenut je 3. studenoga 1978. godine, koja je počela s radom tek 1980. godine. Izv. prof. dr. sc. Boris Ljuljka imenovan je predstojnikom tada najmlađe

 

Katedre Šumarskoga fakulteta. Katedra za finalnu obradu drva promijenila je naziv u Zavod za konstrukcije i tehnologiju proizvoda od drva 1995. godine, a od 2005. godine nosi naziv Zavod za namještaj i drvne proizvode. U godinama koje slijede Katedra doživljava intenzivan razvoj svojih stručnih i znanstvenoistraživačkih kapaciteta. Nakon prestanka rada Instituta za drvo 1991., na Katedru se premješta oprema za ispitivanje namještaja, što potiče ubrzani razvoj

 

Laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj (LIN). Osnivanjem Laboratorija za drvo u graditeljstvu (LDG) 2005. godine dodatno se ojačava znanstveni i stručni razvoj Zavoda. Godine 2009. LDG postaje prvim akreditiranim laboratorijem Šumarskoga fakulteta, a 2011. mu se akreditacijom pridružuje i LIN. Od 2013. do 2015. godine, u okviru provedbe IPA projekta „Povećanje konkurentnosti hrvatske industrije drvenih podova na EU tržištu“, LDG dobiva novi prostor i opremu, čime se stječu još bolji uvjeti za rad.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije