YouTube
Instagram
Facebook
×

Organizacija rada Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u tjednu 25. – 29. svibnja 2020. godine


Poštovani kolegice i kolege studenti,

U nastavku ove poruke elektronske pošte možete pronaći osnovne upute o organizaciji rada Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u tjednu 25. – 29. svibnja 2020. godine, sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji u RH, a koje su povezane sa studentskim obavezama i aktivnostima.

A.     Organizacija rada Fakulteta od 25. do 29. 05. 2020. godine:

1.      omogućava se dolazak na Fakultet studentima svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) radi: 1. obavljanja laboratorijskih mjerenja pri izradi završnih, diplomskih i doktorskih radova, 2. konzultacija u svezi izrade završnih, diplomskih i doktorskih radova, 3. konzultacija u svezi svih vrsta provjere ishoda učenja i 4. konzultacija u svezi provedbe studentskih istraživačkih projekata uz prethodnu najavu mentoru/predmetnom nastavniku i uz odobrenje predstojnika Zavoda

2.      omogućava se dolazak na Fakultet studentima svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) zbog: 1. obavljanja poslova u fakultetskoj knjižnici (posudba ili vraćanje literature) uz prethodnu najavu i dogovor termina dolaska s voditeljicom Knjižnice i 2. rješavanja studentskih pitanja koja nije moguće riješiti na daljinu uz prethodnu najavu i dogovor termina dolaska s voditeljicom Studentske referade

3.      o odobrenim dolascima na Fakultet studenata, predstojnici Zavoda, voditeljica Knjižnice i voditeljica Studentske referade su, odmah po odobrenju, obavezni obavijestiti Portirsku službu.

B.      Nastavne aktivnosti na Fakultetu od 25. do 29. 05. 2020. godine:

  1. svi oblici nastava na svim razinama studija, uključivo sve vrste provjere ishoda učenja, će se do daljnjega održavati na daljinu
  2. za sva pitanja i pojašnjenja u  svezi održavanja nastave i provjere ishoda učenja na daljinu možete se obratiti predmetnim nastavnicima, voditeljima studija, prodekanima odsjeka i meni osobno, a savjete i tehničku pomoć možete zatražiti od docenta Marka Vucelje našeg administratora za e-učenje sustava Merlin

3.      Uprava Fakulteta će pozorno pratiti daljnji razvoj epidemiološke situacije u RH te sukladno tome prilagođavati svoje upute u svezi održavanja nastave i provjere ishoda učenja.

C.      Važne napomene:

  1. svi zaposlenici i studenti su se za vrijeme rada na Fakultetu i u prostorima Fakulteta (uključivo dolazak na i odlazak s Fakulteta), u cilju zaštite zdravlja i sprječavanja širenja koronavirusa, dužni pridržavati Preporuka Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVID-19 (u prilogu ove poruke elektronske pošte) i Preporuka HZJZ za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju COVID-19 (u prilogu ove poruke elektronske pošte)
  2. svi zaposlenici i studenti prije svakog dolaska na Fakultet trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu te se u slučaju povišene tjelesne temperature zaposlenici trebaju javiti telefonom nadređenoj osobi na Fakultetu i izabranom liječniku obiteljske medicine, a studenti prodekanu svojega odsjeka i izabranom liječniku školske medicine

3.      svi zaposlenici i studenti se pri dolasku na Fakultet i odlasku s Fakulteta trebaju obavezno javiti portirima radi mjerenja tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom i vođenja evidencije boravka svih osoba u prostorima Fakulteta (zadužuje se Portirska služba za mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom i vođenje posebne Evidencijske knjige).

Svima želim puno zdravlja i svako dobro.

S poštovanjem, uz srdačan pozdrav,

                                                                        Dekan

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije