YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Zavod za organizaciju proizvodnje

IV. paviljon, 2. kat


Fax: +385 01 2352 530


Znanstvena djelatnost i projekti

Zavod za organizaciju proizvodnje znanstveni je, razvojno-istraživački i nastavni centar izvrsnosti Drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. On je izvorište novih ideja, koncepcija i metoda u području proizvodnoga menadžmenta, razvoja, trgovine drvom i drvnim proizvodima, marketinga, organizacije proizvodnje, proizvodnih i poslovnih procesa, upravljanja proizvodnjom i poslovanjem, te upravljanja kvalitetom i troškovima. 
Zavod za organizaciju proizvodnje ima ustrojen partnerski sustav suradnje sa studentima preddiplomskog, diplomskog, specijalističkog i poslijediplomskog studija u razvojno-istraživačkom i znanstvenom radu kroz izradu velikog broja ocjenskih radova. Do sada je u Zavodu diplomiralo preko 500 studenata. Posebno je organiziran poslijediplomski specijalistički studij iz organizacije proizvodnje i doktorski studij. U Zavodu je magistriralo 30 studenata, a doktoriralo ih je 29. Djelatnici Zavoda su začetnici i osnivači međunarodne znanstvene asocijacije za ekonomiku i menadžment WoodEMA, i.a. koja djeluje od 2007. godine. U navedenoj asocijaciji prof. dr. sc. doc. Darko Motik u mandatnom razdoblju od 2012.-2014. bio vršitelj dužnosti predsjednika, a sadašnja vršiteljica je dr. sc. Andreja Pirc Barčić, a prof. dr. sc. Denis Jelačić prvi je i aktualni tajnik.

 

Znanstveni projekti

 • Kriteriji optimizacije kod oblikovanja organizacijskih sustava (1981.-1985.), nositelj: 
 • Istraživanje, optimizacija i razvoj novih metoda upravljanja u drvnoj industriji (1986.-1990.)
 • Unapređenje organiziranosti i efikasnosti proizvodnje u drvnoj industriji istraživanjem unutrašnjih rezervi (1989.-1990.) 
 • Razvoj modela proizvodnih sustava u preradi drva (1996.-2000.)
 • Eko sustavno gospodarenje u preradi drva (2000.-2002.)
 • Modeli gospodarskog razvoja prerade drva i održivi razvoj šumarstva (2002.-2006.) 
 • Razvoj proizvodnih mreža u obradi drva i proizvodnji namještaja (2002.-2006.) 
 • Konvencionalne i nekonvencionalne metode i modeli mjerenja sposobnosti procesa (2007.-2011.)
 • Modeli povećanja konkurentnosti u izvozu finalnih proizvoda od drva (2007.-2011.)-
 • Adaptivno upravljanje procesima u preradi drva i proizvodnji namještaja (2007.-2011.)

Stručna djelatnost

Zavod svoj program rada realizira putem izrade studija, projekata i elaborata iz područja organizacije proizvodnje, marketinga, istraživanja tržišta, kontroliranja i analiziranja troškova proizvodnje, kontrole kvalitete i upravljanja ljudskim resursima. Uz to, obavlja i izravne konzultacije te organizira i obavlja edukativnu djelatnost putem seminara i savjetovanja neposredno u tvrtkama iz drvoprerađivačkog sektora u zemlji i inozemstvu.

 

Stručni projekti

 • Prerada sitnog industrijskog drva TP – 01/068-01 (2001)
 • Razvoj clustera u preradi drva, proizvodnji namještaja i proizvodnji i preradi papira Republike Hrvatske (2003)
 • Uspostavljanje novih i revizija postojećih vremenskih normi u proizvodnji pogrebene opreme Palma d.o.o. (2010.), autori: Tomislav Grladinović i Krešimir Greger.
 • Istraživanje tržišta namještaja i ostalih drvnih proizvoda – za potrebe Drvnog klastera Vukovarsko-srijemske županije, (2011), autori: Darko Motik i Andreja Pirc Barčić.
 • Analiza i trendovi potrošnje drva i drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj (2013), autori: Darko Motik, Stjepan Posavec, Andreja Pirc Barčić, Kristina Bičanić, Maja Moro i Ivana Perić. 
 • Razvoj nacionalne metodologije za izračun zalihe ugljika u drvnim proizvodima (2014), autori: Darko Motik i Andreja Pirc Barčić.


Usluge i proizvodi

 • Izrada predinvesticijskih i investicijskih studija
 • Auditiranje sljedivosti drva i drvnih proizvoda prema FSC i PEFC certifikacijskim shemama
 • Izrada poslovnih planova za poduzetnike
 • Upravljanje projektima
 • Planiranje i obuka kadrova u poduzećima
 • Istraživanje tržišta poduzeća
 • Planiranje marketinga poduzeća


Povijest Zavoda

Korijeni Zavoda se mogu naći u nastavnom planu Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. godine, u čijem su nastavnom planu i programu postojali kolegiji Šumarsko računovodstvo, Šumarsko knjigovodstvo i Narodno gospodarstvo. Prijenosom studija šumarstva na Sveučilište u Zagrebu 1898. godine i osnivanjem Šumarske akademije korijeni razvoja Zavoda nalaze se u tadašnjim predmetima: Uprava šuma, Računovodstvo i statistika, te Računanje vrijednosti šuma, a nešto kasnije proširenjem studija šumarstva osnivaju se predmeti Narodno gospodarstvo i Trgovina drvom. Osnivanjem Poljoprivredno-šumarskog fakulteta 1919. ponovno se povećava udjel organizacijskih i ekonomskih predmeta. Godine 1947. provedena je prva bifurkacija pri čemu su se pojavili predmeti Šumarsko knjigovodstvo, Šumarska ekonomika, Organizacija šumarskog gospodarstva i Organizacija šumsko-industrijskih poduzeća.

 

Drugom bifurkacijom uvode se predmeti organizacije i ekonomike za preradu drva i proizvodnju namještaja. Organizacijom rada u drvnoj industriji sustavno se bavio prof.dr.sc. Roko Benić. Prvi udžbenik koji obuhvaća materiju organizacije proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja prof. Benić objavio je 1971. godine naslovom „Organizacija rada u drvnoj industriji“. Sve do 1990. godine predmeti iz skupine organizacijskih predmeta predavali su se u sklopu Katedre za iskorišćivanje šuma Šumarskog odsjeka Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1991. novim Statutom Šumarskoga fakulteta u Zagrebu dio nastavnika iz Katedre za iskorišćivanje šuma izdvaja se iz nje, prelazi na matični, Drvnotehnološki odsjek i osniva Katedru za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji. Prvi predstojnik Katedre postaje prof. dr. sc. dr. h. c. Mladen Stjepan Figurić. Navedena Katedra je prvi suvremeni temelj današnjeg Zavoda za organizaciju proizvodnje na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. 

Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije