YouTube
Instagram
Facebook
×

Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija i obranom završnog specijalističkog rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva: Sveučilišni specijalist

Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova.

Više o upisima na Poslijediplomski specijalistički studiji


Akademski naziv po završetku studija: Sveučilišni specijalist / sveučilišna specijalistica


Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije organizirana je nastava iz 10 specijalističkih studija. Od toga 8 studija mogu se upisati na Šumarskom odsjeku:

 1. Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura
 2. Uzgajanje i osnivanje šuma
 3. Šumske tehnike i tehnologije
 4. Lovstvo
 5. Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća
 6. Šumske prometnice
 7. Uređivanje šuma
 8. Menadžment i poduzetništvo u šumarstvu

 

Na Šumarskom su fakultetu ustrojeni sljedeći poslijediplomski specijalistički studiji:

Studije polja Šumarstvo mogu upisati kandidati koji su na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu završili sveučilišni dodiplomski studij Šumarskog odsjeka ili diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom ocjenom 3,00 i više.


Pristupnicima koji su završili dodiplomski studij prosječna ocjena računa se na temelju petnaest stručnih predmeta, s naglaskom na stručne predmete bitne za realizaciju specijalističkog rada.
Magistri znanosti iz polja šumarstva ili polja drvne tehnologije ostvaruju pravo na izravan upis.


Upis se može odobriti, uz moguće polaganje razlikovnih ispita, i pristpnicima koji su završili dodiplomski, odnosno diplomski studij iz polja šumarstva ili drvne tehnologije na nekom drugom fakultetu, uključujući i studije u drugim državama, koji su završili sveučilišni dodiplomski, odnosno diplomski studij iz drugih znanstvenih područja i polja, koji su magistri znanosti iz drugih znanstvenih područja i polja.


Upis se može odobriti i pristupnicima koji su završili dodiplomski studij ili diplomski studij s ocjenom manjom od 3,00 na temelju rezultata stručnog rada, pri čemu pristupnik mora ispuniti jedan od uvjeta:

 • najmanje jedan rad objavljen u znanstvenom ili stručnom časopisu tematski vezan uz specijalističko istraživanje, a u kojem je glavni autor
 • najmanje tri rada objavljena u zborniku radova sa znanstvenog ili stručnog savjetovanja u organizaciji znanstvenih institucija, a u kojima je glavni autor
 • objavljenu stručnu knjigu u kojoj je glavni autor
 • da je bio voditelj uspješnog tehnologijskog projekta
 • da je bio član uspješnog tehnologijskog projekta ili voditelj studija razvoja ili nosilac stručnih priznanja i nagrada eminentnih domaćih i stranih institucija, uz preporuku potencijalnog mentora

Pristupnik mora posjedovati znanje najmanje jednog svjetskog jezika.
 Pogledajte: Vodič kroz poslijediplomske specijalističke studije Sveučilišta u Zagrebu

 

Obavijesti

Upute i izvještaji

Pravilnici i zahtjevi


U tijeku je izrada novih studijskih programa specijalističkih studija.

Više o studijima saznajte odabirom na lijevom izborniku, pronađite svoje područje interesa i proširite svoja znanja kroz nastavu na Specijalističkim studijima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije