YouTube
Instagram
Facebook
×

Objavljen natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za ak. g. 2022./23. (1. krug)


Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) - 1. krug Natječaja za ak. god. 2022./23.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202223/

Prvi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 12. 9. 2022. do 1. 3. 2023.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. 9. 2023.

Krajnji rok za online prijave je 30. 9. 2022. u 12h (podne) - ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 30. 9. 2022. do kraja dana - ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.

 

Molimo zainteresirane studente da prouče Natječaj te se jave u Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju (soba 146, iznad referade) ili putem e-maila arezo@sumfak.unizg.hr

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije