YouTube
Instagram
Facebook
×

Aktivnosti


  • Razvoj i izvedba pet odabranih kolegija na engleskom jeziku na diplomskim studijima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije
  • Razvoj, priprema i izrada didaktičkih materijala na engleskom jeziku potrebnih za izvedbu odabranih kolegija:
  • Tisak interne skripte na engleskom jeziku
  • Tisak jednog sveučilišnog udžbenika na engleskom jeziku
  • Usavršavanje jezičnih kompetencija 8 nastavnika i nenastavnog osoblja
  • Angažman četiri gostujuća predavača (iz zemlje i iz inozemstva)
  • Aktivnosti promocije i vidljivosti projekta

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije