×

Šumarska knjižnica

voditelj šumarske knjižnice: prof. Marisstella Octek

e-mail: knjižnica@sumfak.hr

 

Povijest knjižnice

Na hrvatskom jeziku potkraj XVIII. stoljeća pojavljuju se prve poučne knjižice o šumarstvu. Prva šumarska knjižnica zatvorenog tipa djelovala je u Križevcima. Na Gospodarsko - šumarskom fakultetu od 1921. razvijala se Knjižnica Zavoda za šumske pokuse, Zavoda koji je promicao šumarsku znanost i šumarsko gospodarstvo. Pokretanjem 1926. godine znanstvenog časopisa “Glasnik za šumske pokuse” pokreće se i značajna međuknjižnična suradnja kojom se popunjava fond Knjižnice.


Fond knjižnice

Fond Šumarske knjižnice bogat je udžbenicima, časopisima, doktorskim, magistarskim, specijalističkim i diplomskim radovima iz područja šumarstva i drvne tehnologije te sadrži referentnu (priručnu) zbirku i stručnu literaturu na stranim jezicima. Najstarije knjige u posjedu Knjižnice su iz druge pol. 18. stoljeća.
Osim toga fond sadrži i znstvene knjige autora znanstvenika Fakulteta koje su predstavljene u CROSBI te predstavljene i pohranjene u NSK.
Sva godišta znanstvenih i stručnih časopisa šumarske i drvnotehnološke znanosti predstavljeni su i dostupni putem portala HRČAK.
Magistarski radovi i doktorske disertacije znanstvenika Fakulteta te znanstveni radovi obranjeni na Fakultetu sažeto su predstavljeni u CROSBI te u knjižnici dostupni na uvid.
Otkup knjiga knjižnicama povremeno je bio organizirao MZT/ MZOŠ.

Knjižni fond se u početku obrađivao u knjižničnom programu CROLIST te je bio mrežno pretraživ putem kataloga NSK. Potom je započela obradba građe u programu ISIS, a primjenom programa WINISIS katalog knjižnice bio je mrežno dostupan na katalogu Prirodoslovlje unutar projekta MZT / MZOŠ: Sustav Znanstvenih Informacija.
Uključenjem u ovaj sustav 1997 godine ubrzana je modernizacija rada knjižnice, a realizacijom ovog projekta knjižnica je dobila svoje mrežne stranice.

Od 2005. godine katalog Šumarske knjižnice prestaje biti mrežno dostupan, a informacije o knjižnoj građi danas možete dobiti putem elektroničke pošte ili/i brzoglasa te u Knjižnici.


Integrirani knjižnični sustav

Zbog novih zahtjeva obrazovnog sustava NSK 2009. godine započinje uvođenje novog integriranog knjižničnog sustava, a Sveučilište u Zagrebu podržava ta nastojanja i postepeno uvodi knjižnice svojih sastavnica. Danas Integrirani knjižnični sustav Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te visokoškolskih i znanstvenih knjižnica Republike Hrvatske čine knjižnice 32 ustanove iz sustava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Sustav se temelji na primjeni zajedničkog integriranog knjižničnog sustava Aleph, formata MARC 21, središnje normativne kontrole, nacionalnog predmetnog sustava i tezaurusa.
Nove tehnologije omogućile su povezivanje velikog broja fizički razmještenih knjižnica, a sve baze starih sustava kopirane su u novi koji sa jednog mjesta osigurava svim knjižnicama veće mogućnosti te sigurniju i efikasniju računalnu podršku. Međutim za bolji i efikasniji rad u zajedničkom sustavu pred Šumarsku knjižnicu stavlja zadatak provođenja nove katalogizacije fonda koji je započet 2011. godine.
Korisnici ovom sustavu mogu pristupiti putem Knjižničnog kataloga.


Najbrojniji korisnici Knjižnice danas su studenti Šumarskog fakulteta kojima se osim posudbe studijske literature priređuju i pružaju informacije, a omogućen im je i samostalan rad na računalu. U svrhu unapređivanja nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada na Šumarskom fakultetu Knjižnici se nabavljaju stručna literatura, referentna literatura, znanstveni i stručni časopisi, građa na elektroničkom mediju te pristup relevantnim bazama podataka.

 

 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije