YouTube
Instagram
Facebook
×

Tečajevi

Tečajevi i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina


Tečajevi i radionice uspostavljaju se na trajnoj osnovi ili sukladno potrebama. Doktorand može prema želji ili potrebi upisivati tijekom doktorskog studija tečajeve ili radionice za stjecanje generičkih vještina. Doktorandu se može odobriti pohađanje tečajeva i radionica za stjecanje generičkih vještina na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Doktorandi koji namjeravaju pohađati tečajeve i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina, obvezni su o tome izvijestiti mentora, te predmetnog nastavnika ako stečene vještine mogu koristiti u stjecanju ishoda učenja kolegija. Potvrdu o usvojenim generičkim vještinama doktorand dostavlja Studentskoj referadi, a kopiju predmetnom nastavniku.


Tečajevi


 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije