×

Tečajevi

Tečajevi i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina

Tečajevi i radionice uspostavljaju se na trajnoj osnovi ili sukladno potrebama. Doktorand može prema želji ili potrebi upisivati tijekom doktorskog studija tečajeve ili radionice za stjecanje generičkih vještina. Doktorandu se može odobriti pohađanje tečajeva i radionica za stjecanje generičkih vještina na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Doktorandi koji namjeravaju pohađati tečajeve i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina, obvezni su o tome izvijestiti mentora, te predmetnog nastavnika ako stečene vještine mogu koristiti u stjecanju ishoda učenja kolegija. Potvrdu o usvojenim generičkim vještinama doktorand dostavlja Studentskoj referadi, a kopiju predmetnom nastavniku.


Tečajevi


 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije