×

Tečajevi

Tečajevi i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina

Tečajevi i radionice uspostavljaju se na trajnoj osnovi ili sukladno potrebama. Doktorand može prema želji ili potrebi upisivati tijekom doktorskog studija tečajeve ili radionice za stjecanje generičkih vještina. Doktorandu se može odobriti pohađanje tečajeva i radionica za stjecanje generičkih vještina na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Doktorandi koji namjeravaju pohađati tečajeve i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina, obvezni su o tome izvijestiti mentora, te predmetnog nastavnika ako stečene vještine mogu koristiti u stjecanju ishoda učenja kolegija. Potvrdu o usvojenim generičkim vještinama doktorand dostavlja Studentskoj referadi, a kopiju predmetnom nastavniku.


Tečajevi


 

Aktualno

18.02.2020

Ljetne škole

12.02.2020

Dani otvorenih vrata Šumarskog fakulteta

U petak 24. i u subotu 25. travnja 2020. od 10 do 17 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se Dani otvorenih vrata namijenjeni maturantima te široj zainteresiranoj javnosti.

05.02.2020

Objava natječaja za izbor (05022020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije