YouTube
Instagram
Facebook
×

Laboratorij za mjerenje buke i vibracija


Laboratorij se bavi ispitivanjima vezanima uz buku i vibracije koje emitiraju strojevi u pogonima drvne industrije i šumarstvu, kao i procjenom štetnog djelovanja vibracija koje se prenose na sustav šaka-ruka i tijelo radnika i buke pri radu sa strojevima, a u skladu s važećim normama i preporukama.
 

Mjerenje emisije buke tijekom blanjanja drva
 

Laboratorij raspolaže mjernim lancima za mjerenje vibracija s troosnim akcelerometrima i buke s pripadajućom programskom podrškom za analizu podataka u skladu s važećim propisima i mogućnošću izrade vlastitih specifičnih analiza prema zahtjevu korisnika. Također se za terenska mjerenja koriste vibrometri, zvukomjeri i dozimetri za mjerenje dnevne izloženosti buci i vibracijama, a svi mjerni lanci se prije mjerenja kalibriraju kalibratorima za umjeravanje zvukomjera i mjernih lanaca za mjerenje vibracija.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije