×

Laboratorij za mjerenje buke i vibracija

Laboratorij se bavi ispitivanjima vezanima uz buku i vibracije koje emitiraju strojevi u pogonima drvne industrije i šumarstvu, kao i procjenom štetnog djelovanja vibracija koje se prenose na sustav šaka-ruka i tijelo radnika i buke pri radu sa strojevima, a u skladu s važećim normama i preporukama.
 

Mjerenje emisije buke tijekom blanjanja drva
 

Laboratorij raspolaže mjernim lancima za mjerenje vibracija s troosnim akcelerometrima i buke s pripadajućom programskom podrškom za analizu podataka u skladu s važećim propisima i mogućnošću izrade vlastitih specifičnih analiza prema zahtjevu korisnika. Također se za terenska mjerenja koriste vibrometri, zvukomjeri i dozimetri za mjerenje dnevne izloženosti buci i vibracijama, a svi mjerni lanci se prije mjerenja kalibriraju kalibratorima za umjeravanje zvukomjera i mjernih lanaca za mjerenje vibracija.

 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije