×

Laboratorij za mjerenje buke i vibracija

Laboratorij se bavi ispitivanjima vezanima uz buku i vibracije koje emitiraju strojevi u pogonima drvne industrije i šumarstvu, kao i procjenom štetnog djelovanja vibracija koje se prenose na sustav šaka-ruka i tijelo radnika i buke pri radu sa strojevima, a u skladu s važećim normama i preporukama.
 

Mjerenje emisije buke tijekom blanjanja drva
 

Laboratorij raspolaže mjernim lancima za mjerenje vibracija s troosnim akcelerometrima i buke s pripadajućom programskom podrškom za analizu podataka u skladu s važećim propisima i mogućnošću izrade vlastitih specifičnih analiza prema zahtjevu korisnika. Također se za terenska mjerenja koriste vibrometri, zvukomjeri i dozimetri za mjerenje dnevne izloženosti buci i vibracijama, a svi mjerni lanci se prije mjerenja kalibriraju kalibratorima za umjeravanje zvukomjera i mjernih lanaca za mjerenje vibracija.

 

Aktualno

18.02.2020

Ljetne škole

12.02.2020

Dani otvorenih vrata Šumarskog fakulteta

U petak 24. i u subotu 25. travnja 2020. od 10 do 17 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se Dani otvorenih vrata namijenjeni maturantima te široj zainteresiranoj javnosti.

05.02.2020

Objava natječaja za izbor (05022020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije