YouTube
Instagram
Facebook
×

Pristup informacijama


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) Fakultet šumarstva i drvne tehnologije omogućuje pravo korisnika na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti službeniku za informiranje Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije na slijedeće načine:

  • elektroničkom poštom službenici za informiranje: doc.dr.sc. Kristina Klarić (kklaric@sumfak.hr)
  • pismenim putem, ispunjavanjem i slanjem Zahtjeva za pristup informacijama na adresu: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Svetošimunska cesta 23, p.p. 422, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • pismenim putem, ispunjavanjem i slanjem Zahtjeva za pristup informacijama na broj faxa: +385 (0)1 2318 616.

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama:

 

Službenik za informiranje (Odluka):

doc.dr. sc. Kristina Klarić

Tel: +385 (0)1 2352 425

Mob: +385 (0) 95 9014 926

Fax: +385 (0)1 2318 616

E-pošta: kklaric@sumfak.hr

 

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija (prema članku 31. Zakonu o pravu na pristup informacijama):

  1.  Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
  2. U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
  3. Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
  4. Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
  5. Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
  6. Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

 

 

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije