YouTube
Instagram
Facebook
×

Monografije, priručnici, autorske knjige, brošure i godišnjaci


Grubešić, M., 2006: Uzgojna područja za jelena, divokozu i divlju svinju na području Republike Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 96 str.

 

 


Grubešić, M., 2008: Dabar u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, monografija, 152 str.

 

 

 


Idžojtić, M. (ur.), 2006: Studijski programi – preddiplomski i diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 93 str.

 

 

 


Idžojtić, M. (ur.), 2010: 50. obljetnica Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 140 str

 

 

 


Jambreković, V., 2007: Ustrojstvo sustava primjene Međunarodnog fitosanitarnog standarda ISPM 15. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, autorska knjiga, 169 str.

 

 

 


Ančić, M., M. Klarić, J. Miklečić, J. Šapić, N. Španić, M. Vucelja, I. Župčić, 2015: Katalog opreme. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 353 str.

 

 

 


Beljo Lučić, R. (ur.), 2006: Studijski programi Drvnotehnološkog odsjeka. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 110 str.

 

 

 


Čavlović, J., 2010: Prva nacionalna inventura šuma Republike Hrvatske. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, knjiga, 300 str.

 

 

 


Domljan, D., S. Prekrat, 2017: Razvoj proizvoda od slavonskog hrasta – Namještaj za opremanje obrazovnih ustanova. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Drvni klaster Slavonski hrast, priručnik, 35 str.

 

 


Drvodelić, D., T. Jemrić, M. Oršanić, 2015: Oskoruša: važnost, uporaba i uzgoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, znanstvena monografija, 182 str.


 

 


Idžojtić, M., 2019: Dendrology: Cones, Flowers, Fruits and Seeds, Nakladnik: Elsevier, edicija Academic Press, autorska knjiga, 768 str.

 

 

 


Jambreković, V., M. Oršanić, R. Pernar, J. Margaletić, M. Šušnjar, I. Župčić, 2015: Samoanaliza Šumarskog fakulteta. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, autorska knjiga, 287 str.

 

 

 


Jambreković, V., R. Pernar, S. Pervan, D. Diminić, I. Župčić, 2015: Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet u akad. god. 2014./2015. (godišnjak). Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, autorska knjiga, 191 str.

 

 


Jambreković, V., I. Anić, I. Župčić, M. Ančić, N. Španić, J. Miklečić, 2016: Dan doktorata 2016. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 37 str.

 

 

 


Pernar, R. (ur.), 2006: Studijski programi – preddiplomski i diplomski studij Šumarstvo. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 156 str.

 

 

 


Pernar, R. (ur.), 2015: Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, katalog, 44 str.

 

 

 


Pervan, S., 2007: Hidrotermička obrada drva. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, CD predavanja, 770 str.

 

 

 


Prekrat, S. (ur.), 2017: Godišnjak Drvnotehnološkog odsjeka (2015. – 2016.). Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 168 str.

 

 

 


 

Prekrat, S., 2018: e-učionica Šumarskog fakulteta. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, monografija, 72 str.

 

 

 


Trajković, J. 2017: Strukturna svojstva drva i Ilustracije i rječnik pojmova uz predavanja predmeta Strukturna svojstva drva. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predavanja za studente stručnoga studija Drvne tehnologije, 119 str.

 

 


Trajković, J., M., Hasan, B. Šefc, 2017: Drvo u restauratorstvu i konzervatorstvu, materijali za polaznike edukacijske i praktične radionice. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, priručnik za polaznike edukacijske i praktične radionice, 83 str.

 

 


Trajković, J., B. Šefc, 2017: Anatomija drva i Ilustracije uz skripta iz predmeta Anatomija drva. Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, skripta za studente sveučilišnog preddiplomskog studija Drvne tehnologije Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 142 str.

 

 


Turkulin, H., 2010: Parket na podnom grijanju. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 16 str.

 

 

 


Turkulin, H., 2015a: Svojstva i primjena drvenih podova. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 57 str.

 

 

 


Turkulin, H., G. Mihulja, V. Živković, R. Žgela, 2015: Normativna vidna razredba drvenih podova. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 68 str.

 

 

 


Turkulin, H., V. Živković, J. Miklečić, 2015: Metode poboljšanja kvalitete u industriji drvenih podnih elemenata. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, priručnik, 24 str.

 

 

 


Turkulin, H., 2015b: Vještina izvedbe drvenih podova – iskustva iz prakse. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, brošura, 41 str.

 

 

 


 jarebika-_sorbus-aucuparia-l_-vaznost-uzgoj-i-uporaba-1.jpg  Drvodelić, D., Jemrić, T.  i  Oršanić, M.: Jarebika (Sorbus Aucuparia L.): Važnost, uzgoj i uporaba

 

 

 


Martinić, I. 2021: Priručnik za edukatore i vodiče u prirodi, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u zagrebu, priručnik, 156 str.

 

 

Opširnije

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije