YouTube
Instagram
Facebook
×
Upisi na Šumarski fakultet

Upisi


 

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2022./2023.

 

Općenito

Na ovim stranicama možete pronaći sve informacije potrebne za upis na preddiplomske sveučilišne i preddiplomski stručni studij Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

OBAVIJEST O UPISU U JESENSKOM UPISNOM ROKU

 

Postupak provođenja upisa

 

 • Upisi u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023., u jesenskom upisnom roku provodit će se 20. rujna 2022. (utorak), u vremenu od 9:00 -13:00 sati, u Studentskoj referadi Fakulteta, soba 058 – (žuta zgrada), na adresi Svetošimunska cesta 23, Zagreb.

 

Komplet upisnih materijala podiže se u Studentskoj referadi.

 

 

Broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok po studijima:

 

STUDIJ                                                                      

  Broj slobodnih mjesta

Šumarstvo                     

16

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša        

13

Drvna tehnologija           

14

Stručni studij Drvna tehnologija Vinkovci

31

 

 

 

 

 

                

 

 • Upisi u I. godinu preddiplomskog stručnog studija Drvna tehnologija – Vinkovci, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022., u jesenskom upisnom roku provodit će se 23. rujna 2022. (petak), u vremenu od 15:00 – 17:00 sati u glazbenoj školi Josipa Runjanina, H. D. Genschera 16E, Vinkovci.

 

Komplet upisnih materijala dobiva se na mjestu upisa.

 

 

 Dokumenti koje je potrebno ponijeti i priložiti pri upisu

 

Pristupnik je dužan ponijeti i priložiti sljedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:

 • svjedodžbu ili potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik)
 • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice s obje strane
 • jednu fotografiju formata 6 x 4 cm
 • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu 350,00 kn – uplaćuje se na žiro račun Fakulteta
  • IBAN: HR0923600001101340148
  • poziv na broj:
   • Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša – 501010
   • Drvna tehnologija – 501011
   • stručni studij Drvna tehnologija – 50111

opis plaćanja: Upisnina za I. godinu 

 • pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji dokumenata
 • pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine svjedodžbu o maturi (izvornik).

 

Pristupnici koji prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

 

Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije. Participacija školarine iznosi 8.400,00 kn i moguće ju je platiti odjednom ili u dvije jednake rate (1. rata kod upisa) 

 

Komplet upisnog materijala (matični list, upisni list) podiže se u auli Fakulteta ispred Studentske referade, odnosno na mjestu upisa u Vinkovcima (za stručni preddiplomski studij Drvna tehnologija), uz predočenje uplatnice o plaćenim troškovima upisa – upisnini.

 

* Važna napomena:  svaki pristupnik prilikom upisa mora znati svoj upisni broj iz sustava Postani student

 

** Važne napomene:

 1. Pristupnici su se dužni upisati osobno i u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti pristupnike može upisati i druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
 2. Pristupnicima koji ne upišu studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetni trošak nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu jednogodišnje participacije studenta u troškovima studija (8.400,00 kn).

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj referadi:

 • Danijela Piršljin Bunjevčević, dipl.iur. - voditeljica Studentske referade

                                                                        tel.: +385 1 2352 400

                                                                        fax.: +385 1 2352 496

                                                                        e-mail: studref@sumfak.hr

                                                                        e-mail: dpirsljin@sumfak.hr

 • Branka Devčić, stručna referentica u Studentskoj referadi

                                                                        tel.: +385 1 2352 575

                                                                        e-mail: bdevcic@sumfak.hr

 • Mirjana Prša, stručna referentica u Studentskoj referadi

                                                                        tel.: +385 1 2352 516

                                                                        e-mail: mprsa@sumfak.hr

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije