YouTube
Instagram
Facebook
×
Upisi na Šumarski fakultet

Upisi

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2021./2022.

 

Općenito

Na ovim stranicama možete pronaći sve informacije potrebne za upis na preddiplomske sveučilišne i preddiplomski stručni studij Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

 

OBAVIJEST O UPISU U JESENSKOM UPISNOM ROKU

 

Postupak provođenja upisa

 • Upisi u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022., u jesenskom upisnom roku provodit će se 20. rujna 2021. (ponedjeljak), u vremenu od 9:00 -12:00 sati, u studentskoj referadi Fakulteta, soba 058 – (žuta zgrada), na adresi Svetošimunska cesta 23, Zagreb.

Pri dolasku na upise obavezno ponijeti zaštitnu masku, vlastitu kemijsku olovku i osobnu iskaznicu. Komplet upisnih materijala dobit ćete na licu mjesta.

 

Upisi u I. godinu preddiplomskog stručnog studija Drvna tehnologija – Vinkovci, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022., u jesenskom upisnom roku provodit će se 24. rujna 2021. (petak), u vremenu od 15:00 – 17:00 sati u glazbenoj školi Josipa Runjanina, H. D. Genschera 16E, Vinkovci.

                                STUDIJ

  Broj slobodnih mjesta

      – državljani RH

Šumarstvo                      6
Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša                    7
Drvna tehnologija                  10
Stručni studij Drvna tehnologija Vinkovci                  23


Pri dolasku na upise obavezno ponijeti zaštitnu masku, vlastitu kemijsku olovku, te osobnu iskaznicu. Dokumentaciju ćete dobiti na licu mjesta.

 

 Dokumenti koje je potrebno ponijeti i priložiti pri upisu

Pristupnik je dužan ponijeti i priložiti sljedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:

 • svjedodžbu ili potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik)
 • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice s obje strane
 • jednu fotografiju formata 6 x 4 cm
 • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu 350,00 kn – uplaćuje se na žiro račun Fakulteta

                                 IBAN: HR0923600001101340148

poziv na broj:

 • Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša – 501010
 • Drvna tehnologija – 501011
 • stručni studij Drvna tehnologija – 50111

opis plaćanja: Upisnina za I. godinu 

 

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji dokumenata

pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine svjedodžbu o maturi (izvornik).

Pristupnici koji prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije. Participacija školarine iznosi 8.400,00 kn i moguće ju je platiti odjednom ili u dvije jednake rate (1. rata kod upisa) 

Komplet upisnog materijala (matični list, upisni list) podiže se u auli Fakulteta ispred Studentske referade, odnosno na mjestu upisa u Vinkovcima (za stručni preddiplomski studij Drvna tehnologija), uz predočenje uplatnice o plaćenim troškovima upisa – upisnini.

 

Važne napomene:

 1. Svaki pristupnik prilikom upisa mora znati svoj upisni broj iz sustava Postani student
 2. Pristupnici su se dužni upisati osobno i u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti pristupnike može upisati i druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
 3. Pristupnicima koji ne upišu studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetni trošak nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu jednogodišnje participacije studenta u troškovima studija (8.400,00 kn).

   

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj referadi:

 • Danijela Piršljin Bunjevčević, dipl.iur. - voditeljica Studentske referade

                                                                     

                                                                        tel.:  +385 1 2352 400 

                                                                        fax.: +385 1 2352 496

                                                                        e-mail: studref@sumfak.hr

                                                                        e-mail: dpirsljin@sumfak.hr

 

 • Branka Devčić, stručna referentica u Studentskoj referadi

                                                                        tel.: +385 1 2352 575

                                                                        e-mail: bdevcic@sumfak.hr

 • Mirjana Prša, stručna referentica u Studentskoj referadi

                                                                        tel. +38512352 516

                                                                        e-mail: mprsa@sumfak.hr

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije