×
Upisi na Šumarski fakultet

Upisi

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2020./2021.

 

Općenito

Na ovim stranicama možete pronaći sve informacije potrebne za upis na preddiplomske sveučilišne i preddiplomski stručni studij Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

OBAVIJEST O UPISU U JESENSKOM UPISNOM ROKU

Prijave za jesenski upisni rok

Prijave kandidata u NISpVU sustav za preddiplomski studij u jesenskom upisnom roku su od 23. do 31. srpnja 2020, te u rujnu zaključno s 9. rujna 2020. godine.

 

Postupak provođenja upisa

Upisi u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021., u jesenskom upisnom roku provodit će se 18. (petak) rujna 2020., u 9:00 sati, u studentskoj referadi Fakulteta, soba 058 – (žuta zgrada), na adresi Svetošimunska cesta 25, Zagreb.

Broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok po studijima:

STUDIJ

Broj slobodnih mjesta - državljani RH

 

Šumarstvo

               8                 

                

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

               6

                

Drvna tehnologija

               7

                

Stručni studij Drvna tehnologija Vinkovci

              27

                

Stručni studij Drvna tehnologija Virovitica

              31

                

 

Pri dolasku na upise obavezno ponijeti zaštitnu masku, rukavice, vlastitu kemijsku olovku i osobnu iskaznicu. Komplet upisnih materijala dobit ćete na licu mjesta.

 

Upisi u I. godinu preddiplomskog stručnog studija (u Vinkovcima i Virovitici) Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021., u jesenskom upisnom roku provodit će se:

 

 18. (petak) rujna 2020., od 11:00 do 13:00 sati, - PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ DRVNA TEHNOLOGIJA - VIROVITICA

Upisi će se obaviti dana 23. srpnja maloj sali Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica. Prije dolaska na upise obavezno ponijeti zaštitnu masku i rukavice i vlastitu kemijsku olovku, te osobnu iskaznicu. Dokumentaciju ćete dobiti na licu mjesta.

 

18. (petak) rujna 2020., od 11:00 do 13:00 sati, - PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ DRVNA TEHNOLOGIJA - VINKOVCI

Upisi će se obaviti dana 23. srpnja u glazbenoj školi Josipa Runjanina, H. D. Genschera 16E, Vinkovci. Prije dolaska na upise obavezno ponijeti zaštitnu masku i rukavice i vlastitu kemijsku olovku, te osobnu iskaznicu. Dokumentaciju ćete dobiti na licu mjesta.

VAŽNA NAPOMENA: SVAKI KANDIDAT PRILIKOM UPISA MORA ZNATI SVOJ UPISNI BROJ.

 

Pri dolasku na upise obavezno ponijeti zaštitnu masku, rukavice, vlastitu kemijsku olovku i osobnu iskaznicu. Komplet upisnih materijala dobit ćete na licu mjesta.

 

 Dokumenti koje je potrebno ponijeti i priložiti pri upisu

 

Pristupnik je dužan ponijeti i priložiti sljedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:

 • svjedodžbu ili potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik)
 • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice s obje strane
 • jednu fotografiju formata 6 x 4 cm
 • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu 350,00 kn – uplaćuje se na žiro račun Fakulteta
  • IBAN: HR0923600001101340148
  • poziv na broj:
   • Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša – 501010
   • Drvna tehnologija – 501011
   • stručni studij Drvna tehnologija – 50111

opis plaćanja: Upisnina za I. godinu

 

 • pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji dokumenata
 • pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine svjedodžbu o maturi (izvornik).

Pristupnici koji prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

 

Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije. Participacija školarine iznosi 8.400,00 kn i moguće ju je platiti odjednom ili u tri jednake rate (1. rata kod upisa, 2. rata do 22. 01. 2021. i 3. rata do 31. 05. 2021. godine).

 

Komplet upisnog materijala (matični list, upisni list) podiže se u auli Fakulteta ispred Studentske referade, odnosno na mjestu upisa u Vinkovcima i u Virovitici (za stručni preddiplomski studij Drvna tehnologija), uz predočenje uplatnice o plaćenim troškovima upisa – upisnini.

 

* Važna napomena:  svaki pristupnik prilikom upisa mora znati svoj upisni broj iz sustava Postani student

 

** Važne napomene:

 1. Pristupnici su se dužni upisati osobno i u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti pristupnike može upisati i druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
 2. Pristupnicima koji ne upišu studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu jednogodišnje participacije studenta u troškovima studija (8.400,00 kn).

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj referadi:

 • Danijela Piršljin Bunjevčević, dipl.iur. - voditeljica Studentske referade

                                                                        tel.: +385 1 2352 400

                                                                        fax.: +385 1 2352 496

                                                                        e-mail: studref@sumfak.hr

                                                                        e-mail: dpirsljin@sumfak.hr

 • Branka Devčić, stručna referentica u Studentskoj referadi

                                                                        tel.: +385 1 2352 575

                                                                        e-mail: bdevcic@sumfak.hr

 • Mirjana Prša, stručna referentica u Studentskoj referadi

                                                                        tel.: +385 1 2352 516

                                                                        e-mail: mprsa@sumfak.hr

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije