×

Nastavni plan i program

Semestar 1.

Obvezni predmeti

ŠDU-1001 - Fitofarmacija u šumarstvu- 4.0 ECTS - P30 + L15

ŠDU-1002 - Šumska vegetacija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-1003 - Opća i krajobrazna ekologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-1004 - Ishrana bilja- 4.0 ECTS - P30 + A15

ŠDU-1005 - Rast i prirast- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra ŠDU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-1013 - Behavioural Ecology- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1008 - Digitalna kartografija u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1012 - Ekologija ptica- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1006 - Fotointerpretacija u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1011 - Metode biljne taksonomije- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1014 - Monitoring životinjskih populacija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1007 - Sinmorfologija i kartiranje šumske vegetacije- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1015 - Zooekologija u šumskim ekosustavima- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1010 - Zoonoze u šumskim ekosustavima- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

ŠDU-2001 - Uzgajanje šuma II- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2002 - Šumske melioracije krša- 3.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2003 - Lovno gospodarenje I- 3.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2004 - Oplemenjivanje šumskoga drveća- 3.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2005 - Gospodarenje i zaštita šumskih tala- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

Uvod u diplomski rad I - 6.0 ECTS - L15 + T15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra ŠDU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-2016 - Biotehnologija u šumskog drveća- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2006 - Ekološki monitoring- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2008 - Ishrana divljači- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2011 - Izmjera šumskih prostora- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2015 - Klonsko šumarstvo- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2012 - Kvantitativne metode planiranja u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2009 - Lovna kinologija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2010 - Mehanizacija u uzgajanju šuma- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2014 - Pravilnici za uređivanje šuma- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2013 - Šumarska politika i zakonodavstvo- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2007 - Tipologija šuma- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

ŠDU-3001 - Uzgajanje šuma posebne namjene- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-3002 - Ekonomika šumarske tvrtke- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

ŠDU-3003 - Lovno gospodarenje II- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-3004 - Šumarske tehnike i tehnologije - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T24

Uvod u diplomski rad II - 6.0 ECTS - L15 + T15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra ŠDU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-3005 - Analiza i valorizacija prostora- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3013 - Bioenergetske kulture i fitoremedijacija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3008 - Ekologija šumskoga drveća- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3010 - Gradacije i monitoring šumskih kukaca- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3007 - Obnova opožarenih površina- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3006 - Obrada i ocjenjivanje lovačkih trofeja- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3012 - Poplavne šume- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3015 - Povijest šumarstva- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3009 - Preborno gospodarenje i subalpinski šumski ekosustavi- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3014 - Sanacija degradiranih terena- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3011 - Statističke metode i modeli- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

ŠDU-4001 - Integrirana zaštita šuma- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠDU-4002 - Šumsko gospodarsko planiranje - 6.0 ECTS - P30 + A45 + T32

Diplomski rad - 18.0 ECTS - L45 + T45

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije