YouTube
Instagram
Facebook
×

Nastavni plan i program


Semestar 1.

Obvezni predmeti

ŠDU-1001 - Fitofarmacija u šumarstvu- 4.0 ECTS - P30 + L15

ŠDU-1002 - Šumska vegetacija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-1003 - Opća i krajobrazna ekologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-1004 - Ishrana bilja- 4.0 ECTS - P30 + A15

ŠDU-1005 - Rast i prirast- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra ŠDU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-1013 - Behavioural Ecology- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1008 - Digitalna kartografija u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1012 - Ekologija ptica- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1006 - Fotointerpretacija u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1011 - Metode biljne taksonomije- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1014 - Monitoring životinjskih populacija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1007 - Sinmorfologija i kartiranje šumske vegetacije- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1015 - Zooekologija u šumskim ekosustavima- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1010 - Zoonoze u šumskim ekosustavima- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1011E - Methods of  Plant Taxonomy- 2.0 ECTS - P15

* Neovisno od tih izbornih predmeta po želji se, preko studentske referade, može upisati  i izborni predmet 

ŠDU-1003E - General and Landscape Ecology- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

, kao zamjena za istovjetni obavezni predmet na hrvatskom jeuiku ŠDU-1003 - Opća i krajobrazna ekologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

ŠDU-2001 - Uzgajanje šuma II- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2002 - Šumske melioracije krša- 3.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2003 - Lovno gospodarenje I- 3.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2004 - Oplemenjivanje šumskoga drveća- 3.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2005 - Gospodarenje i zaštita šumskih tala- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

Uvod u diplomski rad I - 6.0 ECTS - L15 + T15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra ŠDU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-2016 - Biotehnologija u šumskog drveća- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2006 - Ekološki monitoring- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2008 - Ishrana divljači- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2011 - Izmjera šumskih prostora- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2015 - Klonsko šumarstvo- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2012 - Kvantitativne metode planiranja u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2009 - Lovna kinologija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2010 - Mehanizacija u uzgajanju šuma- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2014 - Pravilnici za uređivanje šuma- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2013 - Šumarska politika i zakonodavstvo- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2007 - Tipologija šuma- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

ŠDU-3001 - Uzgajanje šuma posebne namjene- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-3002 - Ekonomika šumarske tvrtke- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

ŠDU-3003 - Lovno gospodarenje II- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-3004 - Šumarske tehnike i tehnologije - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T24

Uvod u diplomski rad II - 6.0 ECTS - L15 + T15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra ŠDU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-3005 - Analiza i valorizacija prostora- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3013 - Bioenergetske kulture i fitoremedijacija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3008 - Ekologija šumskoga drveća- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3010 - Gradacije i monitoring šumskih kukaca- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3007 - Obnova opožarenih površina- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3006 - Obrada i ocjenjivanje lovačkih trofeja- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3012 - Poplavne šume- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3015 - Povijest šumarstva- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3009 - Preborno gospodarenje i subalpinski šumski ekosustavi- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3014 - Sanacija degradiranih terena- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3011 - Statističke metode i modeli- 2.0 ECTS - P15

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

ŠDU-4001 - Integrirana zaštita šuma- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠDU-4002 - Šumsko gospodarsko planiranje - 6.0 ECTS - P30 + A45 + T32

Diplomski rad - 18.0 ECTS - L45 + T45

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije