YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Uzgoj stabala izvan šuma (ŠDU)

ŠDU3001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Kroz predmet se obrađuju problematika uzgajanja drveća izvan šuma i šumskih površina, primjerice u urbanim sredinama, kao dijelovi arboretuma, u poljozaštitnim i vjetrobranim pojasevima, za ukrasne svrhe, za proizvodnju drvnih (plantažni uzgoj drveća) i ne drvnih šumskih proizvoda (šumske voćkarice), kao i ostali slični oblici bilo prirodnog ili umjetnog postanka koje ne obrađuje klasično šumarstvo. Predavanja: 1. Uvod u uzgoj stabala izvan šumskih površina 2. Selekcija stabala za osnivanje drvoreda, aleja i zaštitnih barijera (vjetar, buka, sitne lebdeće čestice) 3. Kvaliteta stablašica u rasadniku prema E.N.A. standardu 4. Sadnja stabala za posebne namjene (zaklon, zaštita, zasjena) 5. Njega i održavanje stabala za posebne namjene (sidrenje, malčiranje, osnove prihrane, osnove navodnjavanja,osnove orezivanja, osnove osiguranja krošnje, ugradnja gromobrana za stabla) 6. Osnivanje i njega šumskih kultura i plantaža za drvne šumske proizvode 7. Plantažni uzgoj paulovnije 8. Osnivanje i njega šumskih kultura kratkih ophodnji (KKO) 9. Osnivanje i njega šumskih kultura i plantaža za nedrvne šumske proizvode 10. Šumske voćkarice 11. Osnivanje i njega plantaža božićnih drvaca 12. Agrošumarstvo Vježbe: 1. Primjena E.N.A. standarda kod selekcije stabala u rasadniku 2. Kako se pravilno sade stablašice? 3. Primjena mikorize i biopoboljšivača tla kod sadnje stabala izvan šumskih površina 4. Radovi njege stabala nakon sadnje 5. Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja sadnica paulovnije 6. Izbor vrsta za osnivanje šumskih kultura kratkih ophodnji (KKO) 7. Uporaba i važnost drvnih šumskih proizvoda iz šumskih kultura i plantaža 8. Uporaba i važnost nedrvnih šumskih proizvoda iz šumskih kultura i plantaža 9. Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica 10. Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja sadnica za božićna drvca 11. Izbor vrsta za osnivanje plantaža božićnih drvaca 12. Dobri primjeri iz agrošumarstva Terenska nastava: 1. Osnivanje novih drvoreda u urbanim područjima 2. Plantažni uzgoj paulovnije
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Oršanić, M., 2005: Uzgajanje šuma posebne namjene. Skripta za internu upotrebu. Šumarski fakultet, Zagreb.
2.     Anić, I., 2004: Uzgajanje šuma I. Skripta za internu uporabu. Šumarski fakultet, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
3.     Grey, G.W. The Urban Forestry: Comprehensive Management. New York.1996
4.     Miller, RW. Urban forestry: Planing and Managing Urban Green Spaces, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hill. 1997.
5.     Kelty, M.,J.,Larson., C., B.,1992: The Ecology and Silviculture of Mixed-Species Forests.Kluwer academic Publishers.
6.     Mayer, H., Ott, E: 1991: Gebirgswaldbau Schutzwaldbpflege. Gustav Fischer Verlag


Nositelji

Milan Oršanić
prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: morsanic@sumfak.unizg.hr
više
izv.prof.dr. sc. Damir Drvodelić

Izvanredni profesor

Email: ddrvodelic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv.prof.dr. sc. Damir Drvodelić

Izvanredni profesor

Email: ddrvodelic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Vinko Paulić

Izvanredni profesor

Email: vpaulic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije