YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Milan Oršanić

Lokacija: smeđa zgrada, 1. kat, soba 125

Telefon kućni: +385 1 2352 595

E-mail: morsanic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati


 

Znanstveno-nastavno napredovanje

2010 – danas: redoviti profesor
2007 – 2010: izvanredni profesor
2003 - 2007: docent
2001 - 2003: viši asistent
1994 – 2001: asistent
1990 - 1994: mlađi asistent

 

Radno iskustvo

1990 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
1998 – 1990: Primorsko – goransko Šumsko gospodarstvo, OOUR za iskorištavanje šuma Senj

 

Nastava

Osnivanje šuma
Uzgajanje šuma posebne namjene

 

Znanstveni interesi

Uzgajanje šuma.
Rasadničarstvo i šumsko sjemenarstvo.
Pomlađivanje i njega prirodnih sastojina.
Uzgojni postupci u prebornim šumama.
Uzgojni postupci i bioraznolikost šuma Hrvatske.

 

Projekti

Znanstveni

  • Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine
  • Utjecaj kvalitete sadnica na uspjeh obnove šuma
  • Struktura i dinamika smrekovih sastojina
  • Načini proizvodnje i ispitivanje kvalitete šumskih sadnica glavnih vrsta šumskog drveća

Stručni

  • Gospodarenje s bukovo – jelovim šumama
  • Gospodarenje prebornim šumama u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima
  • Stanje i perspektive privatnih šuma na području grada Zagreba

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije