YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Uzgajanje šuma posebne namjene (PU)

PU5003 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se tijekom slušanja predavanja kao i vježbi upoznaju s gospodarenjem u šumama posebne namjene. Pod šumama posebne namjene podrazumijevaju se šume koje su izuzete iz redovitog gospodarenja i stavljene su pod zaštitu. Gospodarenje s takvim sastojinama kao i nasadima umjetnog tipa podrazumijeva gospodarenje po principima potrajnog gospodarenja i održavanje postojeće bioraznolikosti. Predmetom će biti obuhvaćen slučajevi uzgajanja šuma u zaštićenim prirodnim objektima. Sušenje i propadanje šuma, kao i obnova u takvim slučajevima. Urbani šumskih ekosustavi i problematika njihove obnove. Gospodarenje s privatnim šumama i problematika privatnog poduzetništva. Visokoplaninski šumski ekosustavi i problematika obnove. Prašuma i specijalni šumski rezervati, značaj i proučavanje istih. Ekološki i biološki uvjeti bitni za prirodno pomlađivanje.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Oršanić, M, 2004. Uzgajanje   šuma posebne namjene. Skripta za internu upotrebu. Šumarski fakultet, Zagreb.
2.     Anić, I., 2004: Uzgajanje šuma I. Skripta za internu uporabu. Šumarski fakultet, Zagreb

3.    Anić, I., S. Mikac, 2004: Uzgajanje šuma I – vježbe i terenska nastava. Skripta za internu uporabu. Šumarski fakultet, Zagreb.

4.   Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2003: Uzgojni postupci u bukovim šumama. U: S. Matić (ur.), Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 340– 369, Zagreb.

5.   Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u prebornim šumama. U: B. Prpić (ur.), Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 407–460, Zagreb

6.   Matić, S., 1996: Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina hrasta lužnjaka. U: D. Klepac (ur.), Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske šume p.o. Zagreb, 167 – 212, Zagreb.


Preporučena literatura:
7.     Burschel, P., J. Huss, 1997: Grundriss des Waldbaus. Parey Buchverlag, 487 str., Berlin.
8.     Matthews, J. D., 1991: Silvicultural systems. Clarendon press, 284 str., Oxford
9.     Korpel, Š., J. Penaz, M. Saniga, V. Tesar, 1991: Pestovanie lesa. Priroda, 465 str., Bratislava.
10.     Matić, S., M. Oršanić, I. Anić, 2003: Uzgojni postupci u niskim i degradiranim bukovim sastojinama. U: S. Matić (ur.), Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 393 - 405, Zagreb.


Nositelji

Milan Oršanić
prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: morsanic@sumfak.unizg.hr
više
izv.prof.dr. sc. Damir Drvodelić

Izvanredni profesor

Email: ddrvodelic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv.prof.dr. sc. Damir Drvodelić

Izvanredni profesor

Email: ddrvodelic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Vinko Paulić

Izvanredni profesor

Email: vpaulic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije